Hakutulokset

Jäsenyritysten desinfiointiaineet(Sivu)
enyritysten käsi- ja pintadesinfiointiaineet Desinfiointiaineet ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa koronaepidemian aikana. Niiden merkitys k...

Teknokemian Yhdistyksen ammattipuhtaus- ja hygieniasektorin jäsenyritysten käsi- ja pintadesinfiointiaineet(Uutinen)
Desinfiointiaineet ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa koronaepidemian aikana. Niiden merkitys korostuu erityisesti sairaalo...

Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita(Uutinen)
iosidivalmisteiden (esim. desinfiointiaineet) turvallisuusvaatimukset. EU:ssa saa markkinoida ja käyttää ainoastaan sellaisia biosidivalmistei...

Desinfiointi(Sivu)
avat ohjeet ovat tärkeitä desinfiointiaineiden vastuullisessa käytössä: Siivoa säännöllisesti.Tunnista mikrobiologiset ongelmakohdat ja kontam...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 10.12.2012: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla(Uutinen)
äsitellä suihkutettavilla desinfiointiaineilla, jotka sisältävät EU:ssa biosidikäytöissä jo kiellettyjä tai pian kiellettäviä polymeerisiä gua...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 3.1.2014: Tietoa ja harkintaa tarvitaan käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa(Uutinen)
ehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä vastaavia henkilöitä varmistamaan, että sekä erilaisten pintojen että ihon desinfioint...

Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita(Sivu)
tiva lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita EU:n biosidiasetus 528/2012 harmonisoi biosidivalmisteiden turvallisuusvaatimukset. EU:s...

Desinfiointiaineiden kova kysyntä siivitti kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat kasvuun vuonna 2020(Uutinen)
pinnoille tarkoitettujen desinfiointiaineiden myynnit. Myös kosmetiikan henkilökohtaisten hygieniavalmisteiden myynti nousi merkittävästi.&nb...

Ammattipuhtaus- ja hygieniateollisuudella tärkeä rooli koronaviruksen leviämisen torjunnassa(Uutinen)
pesu- ja puhdistus- sekä desinfiointiaineiden saatavuus terveydenhuollolle ja kuluttajille. TY:n jäsenyritykset valmistav...

Ajankohtaista käsihuuhteiden valmistuksen turvallisuudesta (Uutinen)
loissa käsien ja pintojen desinfiointiaineiden kulutus ja kysyntä ovat lisääntyneet ennen näkemättömällä tavalla. Viranomaiset ovat mahdollist...

Kohdennettu hygienia keskeisessä asemassa kansalaisten terveyden suojelussa (Uutinen)
pesu- ja puhdistus- sekä desinfiointiaineiden oikea ja riittävä käyttö, koska näiden avulla voidaan muun muassa ehkäistä tartuntatautien levi...

Käsihuuhteiden tehokkuus(Sivu)
ja käyttää vain sellaisia desinfiointiaineita, jotka ovat EU:n biosidiasetuksen (EU) 528/2012 vaatimusten mukaisia. Tämä tarkoittaa, että näis...

Käsihygieniaan panostetaan aiempaa enemmän(Uutinen)
n vuoksi lisänneensä pintadesinfiointiaineiden käyttöä kotona. A.I.S.E.:n selvityksen mukaan Suomessa käytetään kuitenkin muuta Eurooppaa vähe...

Biosidilainsäädäntö(Sivu)
deja koskeva lainsäädäntö Desinfiointiaineita koskee EU:n biosidiasetus (528/2012/EU). Sen mukaan EU:ssa saa käyttää vain hyväksyttyjä tehoain...

Ammattipuhtaus- ja hygieniasektori tärkeä toimiala terveydellemme ja hyvinvoinnillemme(Uutinen)
htaus/ty_n_jasenyritysten_desinfiointiaineet/" target="_blank" class="aloha-link-text">jäsenyritykset ovat pystyneet vastaamaan koronan ai...

Pesuainelainsäädäntö(Sivu)
tojen ja yleisten tilojen desinfiointiaine, sitä koskee lisäksi EY:n biosidiasetus. Biosidiasetus edellyttää, että kaikki EU-markkinoilla olev...

Pesuaineiden pakkausmerkinnät(Sivu)
0,2 paino-%:a. entsyymit, desinfiointiaineet, optiset kirkasteet, hajusteet ja säilöntäaineet pitoisuudesta riippumatta aina, jos niitä on tar...

Kodin puhtautta ja hygieniaa käsittelevä Cleanright.eu -verkkosivusto nyt myös suomeksi(Uutinen)
tus- ja pesuaineista, ml. desinfiointiaineista. Sivuston pääteemat ovat:• Puhtaus ja hygienia: tietoa puhtaanpidosta...

Koronatilanteen vaikutus kosmetiikka- ja hygieniateollisuuteen(Uutinen)
rityisesti käsien ja pintadesinfiointiaineiden kysyntä on ollut voimakasta. Sen sijaan hotelli- ja ravintola- sekä pesula-alan valmisteiden ky...

Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
eita tarpeita. Erilaisten desinfiointiaineiden myynti siivitti kodin ja ammattipesuaineiden kokonaismyynnin voimakkaaseen kasvuun. Myös kosmet...