Siirry suoraan sisältöön

Pesuaineiden hankinta

Etusivu » Hygienia » Ammattipuhtaus » Pesuaineiden hankinta

Pesu- ja puhdistusaineiden hankinta

Teetkö työssäsi pesu- ja puhdistusainehankintoja?

Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektorilla pesu- ja puhdistusaineiden hankintamäärät ovat suuria. Pesuainetoimittajan valinnassa painavat useat eri kriteerit. Siivouskustannuksissa voi säästää merkittävästi, kun siivous tapahtuu riittävän usein, oikein kohdennetusti, sopivilla menetelmillä ja aineilla.

Siivouspalvelujen ostaja voi vaikuttaa valinnoillaan

 • kiinteistöjen arvon säilymiseen ja remontointitarpeeseen
 • siivouksen kustannustasoon
 • ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja työtehoon sekä
 • yrityskuvaan.

Pesutapahtuman kustannuksissa puhdistusaineella on vain pieni merkitys

Pesutapahtumaan vaikuttaa monta tekijää:

Myös pesutapahtuman kustannukset koostuvat monesta eri tekijästä. Kokonaiskustannuksiin nähden itse tuotteiden kustannukset ovat hyvin pienet.

Kustannusten lisäksi toimittajan valintaan vaikuttavat esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutukset, asiakaspalvelu, toimituksien sujuvuus sekä tietysti tuotteiden toimivuus.

Pesu- ja puhdistusaineiden hankinnoissa kannattaa huomioida seuraavia valintakriteerejä:

 • Puhdistusaineen käyttöalue ja -tarkoitus: Puhdistettava kohde ja sen materiaali.
 • Lian laatu ja määrä: Lian ja likamäärän lisäksi käytettävän veden laadulla on merkittävä vaikutus annosteluun etenkin koneellisessa astian- ja tekstiilipesussa.
 • Puhdistusmenetelmä: Onko kyseessä manuaalinen vai koneellinen menetelmä? Desinfioitaessa on lisäksi huomioitava riittävä annostus halutun tuloksen varmistamiseksi (liian alhainen annostus aiheuttaa hygieniariskin, jonka seuraukset saattavat moninkertaistaa ”säästetyt” kustannukset).
 • Käyttöturvallisuus sekä ympäristön huomioiminen: Koostumus-, annostelu- ja pakkausratkaisut.
 • Toimittajan tarjoama tuki: Perehdyttäminen, menetelmäkoulutus, annosteluratkaisut ja tukimateriaalit.
 • Käyttökustannus: Toimiva käyttöliuos vaikuttaa oleellisesti puhtaanapidon työkustannuksiin. Puhdistaminen liian miedolla puhdistusaineliuoksella lisää uusintapuhdistuksen tarvetta ja näin lisää tarpeettomasti työkustannuksia.

On tärkeää huomioida toimivan käyttöliuoksen kustannus ja toimivan liuoksen vaikutus työkustannukseen. Käyttöliuoshintaa on aivan liian usein käytetty pääasiallisena hankintapäätöksen perusteena, vaikka käyttöliuoksen kustannus on korkeimmillaankin alle 5% kokonaispuhdistuskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa käyttöliuoksen lisäksi moni muukin tekijä.

Käyttöliuokselle ei voida määrittää yksiselitteistä minimiannostusta, joka toimisi kaikissa olosuhteissa. Tarjouksissa käytetty käyttöliuoshinta on yleensä laskettu puhdistusaineen minimiannostuksella, jolle ei ole olemassa standardia. Tämä tulee huomioida päätöksenteossa.

Annosteluun vaikuttaa useita puhdistusaineesta riippumattomia tekijöitä, kuten lian laatu ja määrä, puhdistusmenetelmä, pintamateriaali ja sen kunto sekä lisäksi myös ammattitaito. Näistä tekijöistä johtuen pelkän käyttöliuoksen käyttäminen pääasiallisena valintakriteerinä antaa useimmiten vääristyneen kuvan todellisesta kustannustasosta.

Siivouspalvelujen ostajan muistilista

 • Perehdy siivottaviin tiloihin
 • Määritä haluttu puhtaustaso
 • Hyödynnä palveluliikkeen asiantuntemus
 • Tiedota sovitusta siivouksesta tilojen käyttäjille
 • Sovi laadunvalvonnasta ja käyttäjien tyytyväisyyskyselystä
 • Osta puhtautta, älä työtunteja!