Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Vastuullisuus » Kosmetiikka

Kestävä kehitys kosmetiikkateollisuuden keskiössä

Sitoutuminen kestävään kehitykseen on tänä päivänä luonnollinen osa yritysten arkea ja ajattelua – myös kosmetiikkateollisuudessa.

Vastuullisuuteen kuuluu ympäristöstä, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta huolehtiminen

Kosmetiikkateollisuuden tulee vastata tämän päivän kuluttajien tarpeisiin ja turvata samalla tulevien kuluttajien tasaveroiset arjen mahdollisuudet. Siksi on löydettävä tasapaino kestävän kehityksen eri näkökulmien kesken. Ympäristöä säästävä ajattelu ulottuu kaikkiin vaiheisiin tuotteen elinkaaressa. Alan omalla Commit for Our Planet -hankkeella kiinnitetään huomiota erityisesti vastuullisuuden ympäristönäkökulmaan (ks. lisää alla).

Sosiaalinen näkökulma huomioi toisaalta kosmetiikan ja hygieniatuotteiden merkityksen terveyden ja itseluottamuksen kohentamisessa, mutta toisaalta myös kosmetiikkateollisuuden roolin suorana ja välillisenä työllistäjänä. Eräs sosiaalisista näkökohdista on myös eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Kosmetiikkateollisuus on etsinyt aktiivisesti vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille jo useiden vuosien ajan jo ennen kuin eläinkoekiellot astuivat voimaan.

Eurooppalaisen kosmetiikkateollisuuden vahva maine maailmalla perustuu tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotteiden turvallisuuteen. Kosmetiikkateollisuus vahvistaa eurooppalaista taloutta työllistämisen kautta, mutta myös kosmetiikan suurten vientimäärien vuoksi. Samalla kestävän kehityksen periaatteiden mukainen raaka-aineiden tuotanto tai alkutuotanto Euroopan ulkopuolella kohentaa paikallista taloustilannetta.

Commit for Our Planet – kosmetiikkateollisuuden vapaaehtoinen kestävän kehityksen hanke

Commit for Our Planet on koko kosmetiikkateollisuudelle suunnattu Cosmetics Europen kehittämä hanke, jonka tavoitteena on vähentää kosmetiikka-alan ympäristöjalanjälkeä koko kosmetiikan arvoketjussa. Mukaan voivat liittyä kaikki alalla toimivat yritykset pienistä suuriin ja riippumatta siihen, kuuluuko kansalliseen yhdistykseen (Suomessa Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry). Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry on hankkeen tukija ja kannustaa kaikkia alan yrityksiä mukaan.

Hankkeessa jokainen yritys voi suunnitella oman kestävän kehityksen polkunsa ja se on jaettu ilmasto-, pakkaus- ja luonto-osioihin liittyviin kestävyystavoitteisiin. Nämä sisältävät erilaisia tavoitteita ja toimia, joihin yritys voi sitoutua omien lähtökohtiensa mukaan ja asettaa tavoitteet kehittymiselle. Hanke tarjoaa myös työkaluja asioiden edistämiseen.