Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikan lainsäädäntö

Etusivu » Kosmetiikka » Kosmetiikan lainsäädäntö

EU:n kosmetiikka-asetus

Kosmetiikkaa säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella (1223/2009/EY). Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että tuotteet ovat turvallisia normaalissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä. 

EU:n kosmetiikka-asetuksen lisäksi kosmetiikkaa koskevat eräät muut säädökset. Kosmetiikan valvonnasta ja pakkausmerkintöjen ja Suomessa säilytettävien tuotetietojen kielivaatimuksesta säädellään kansallisella lailla kosmeettisista valmisteista (492/2013). Kosmetiikkaa koskee myös soveltuvin osin esim. aerosolilainsäädäntö. Kosmetiikan sisältämien ainesosien ympäristövaikutuksia säätelee puolestaan EU:n kemikaaliasetus REACH (1907/2006/EY).

Kosmetiikka-asetus säätelee:

  • kosmetiikan turvallisuudesta: kosmetiikka ei saa aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle tavallisessa tai kohtuudella ennakoitavassa käytössä
  • tuotteisiin käytettävistä ainesosista: kielletyt aineet, rajoituksin sallitut aineet, sallitut väriaineet, säilöntä-aineet ja UV-suoja-aineet
  • pakkausmerkinnöistä
  • eläinkoekielloista
  • kosmetiikan valmistajan ja jakelijoiden vastuista
  • viranomaisten toiminnasta.

Lue lisää: