Siirry suoraan sisältöön

Pakkaukset

Etusivu » Hygienia » Lainsäädäntö » Pakkaukset

Pakkauksissa paljon hyödyllistä tietoa eri toimijoille

Pakkauksiin ja niiden merkintöihin tiivistyy kemikaalilainsäädännön turvallisuustyö.

Pakkaukset suojaavat tuotetta ja sen käyttäjää. Pakkausmerkinnät välittävät kuluttajille ja ammattilaisilletärkeää tietoa, mm. tuotteiden käyttötarkoituksen ja valmistajan. Niistä näkee vaaratiedot ja ohjeet oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Vaaralliseksi luokiteltujen tuotteiden pakkauksiin merkitään myös UFI-koodi. UFI-koodi ilmoitetaan myrkytystietokeskukselle, jos joutuu hakemaan apua onnettomuustilanteessa – koodin avulla myrkytystietokeskus saa helposti tietoa tuotteen koostumuksesta. Vaarallisimmat tuotteet pakataan niin, että lapset eivät saa niitä auki. Kapselimuotoisille pesuaineille on erilliset tekniset vaatimukset.

Pesu- ja puhdistusaineet pitää säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa, jotta oleellinen turvallisuustieto ja käyttöohjeet ovat saatavilla. Kemikaalit eivät koskaan ole sisustuselementtejä eikä niitä tule siirtää esimerkiksi lasipurkkeihin, joiden käytössä on myös vaarana sekoittaa tuotteet elintarvikkeisiin. Pesuaineet on myös aina pidettävä lasten ulottumattomissa. Kemikaalilainsäädäntö kieltää käyttämästä pakkauksia, jotka voisi sekoittaa elintarvikkeisiin.

Pakkaukset ovat tiukkojen lainsäädäntövaatimusten takia täynnä merkintöjä, usein pienellä kirjoitettuna ja monella kielellä. Harva jaksaa katsoa oleellisia turvallisuustietoja täydestä etiketistä. Euroopan komissio onkin aloittanut Green Dealin kemikaalistrategiaan liittyvän hankkeen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa pakkausmerkintöjä ja ottaa käyttöön digitaalisia keinoja oleellisen tiedon jakamiseen kuluttajille. Komission esitystä odotetaan vuoden 2022 lopussa.

EY:n pesuaineasetuksen uudistuksen yhteydessä pohditaan myös pakkausmerkintöjen yksinkertaistamista. Myös irtomyyntiin haetaan ratkaisua – mikä olisi paras tapa antaa kuluttajille oleelliset turvallisuustiedot, jos kuluttaja käy kaupassa täyttämässä pesuainetta omaan pakkaukseen? Pakkausten vastuullisuudesta voit lukea vastuullisuusosiosta.