Siirry suoraan sisältöön

Käsihuuhteiden tehokkuus

Etusivu » Hygienia » Ammattipuhtaus » Käsihuuhteiden tehokkuus

Ammattilaisten käsihuuhteiden teho varmistetaan standardisoiduin menetelmin

Ammattilaisten ja kuluttajien käsihuuhteiden, kansankielellä käsidesien, pitää olla tehokkaita. Tehokkuus varmistetaan standarditesteillä. Esimerkiksi terveydenhuollon käsihuuhteilta vaaditaan tehoa erilaisia mikrobeja vastaan. Jos tuotteen väitetään toimivan muun muassa norovirusta vastaan, tämä pitää pystyä todentamaan.

Käsihuuhteiden tehokkuustesti

Suomessa voi myydä ja käyttää vain sellaisia desinfiointiaineita, jotka ovat EU:n biosidiasetuksen (EU) 528/2012 vaatimusten mukaisia. Tämä tarkoittaa, että näissä valmisteissa saa käyttää vain EU:ssa arvioituja ja hyväksyttyjä tai tehoaineiden arviointiohjelmassa mukana olevia tehoaineita. Koska tehoaineiden arviointiohjelma on vielä kesken, kaikille desinfiointiaineille ei kuitenkaan ole vielä tarvinnut hakea lupaa

Käytännössä desinfiointiaineiden tehokkuutta ohjaavat sekä standardi EN 14885 ”Chemical disinfectants and antiseptics. Application of European Standars for chemical disinfectants and antiseptics” että EU:n biosidiasetuksen ohjeistus “Biocidal Products Regulation: Volume II Efficacy – Assessment and Evaluation (Parts B+C)”. Vaikka kaikkia käsihuuhteiden tehoaineita, kuten etanolia, ei vielä ole arvioitu EU:ssa, eivätkä kaikki valmisteet vielä ole lupamenettelyn piirissä, desinfiointiaineiden kehittämisen pohjalla käytetään näitä ohjeistuksia.

Käsihuuhteiden soveltuvuus kuhunkin käyttötarpeeseen voidaan varmistaa valitsemalla tuote, joka täyttää tarvittavat tehokkuusvaatimukset. Käsidesinfektiotuotteen tulee läpäistä ainakin seuraavat EN-testit: 

  • EN 1500 Bakteerit
  • EN 13727 Bakteerit
  • EN 13624 Hiivat

Kirurgiseen käsiendesinfektioon tuotteen pitää täyttää seuraavien testien vaatimukset:

  • EN 13727 Bakteerit
  • EN 13624 Hiivat
  • EN 12791 Bakteerit

Käsihuuhteille on myös muita vapaaehtoisia lisätestejä kuten virustesti EN 14476. Testin avulla voidaan selvittää tuotteen tehoa erityyppisiä viruksia vastaan: esimerkiksi voidaan testata tuotteen tehoa sitkeää norovirusta tai herkkiä vaipallisia viruksia, kuten koronavirusta, vastaan.

Yllä mainittuja EN-testejä voidaan käyttää esimerkiksi kriteereinä julkisissa hankinnoissa tarjottavalle käsihuuhteelle. 
Jotta käsihuuhteet toimivat luvatulla tavalla, niitä on käytettävä kunkin valmistajan ohjeiden mukaisesti: niitä on käytettävä riittävästi ja käsiä hierottava huuhteella vaadittava aika. Käyttöohjeet ovat tuotepakkauksissa ja erillisissä lisäohjeissa. On myös huomioitava, kun julkisissa tiloissa täytetään käsihuuhteiden annosteluautomaatteja, kemikaaliturvallisuuden vuoksi automaattiin tulee laittaa aina saman valmistajan tuotetta, jotta tuotteen merkinnät ovat oikeat. Lisäksi täytössä tulee huomioida hygienia: automaatit tulee pestä ja täyttää uudelleen asianmukaisesti.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n jäseniltä tehokkuustestien vaatimusten mukaisia tuotteita

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n ammattipuhtaus- ja -hygieniasektorin yrityksillä on pitkä kokemus ja ammattitaito tehokkaiden ja säädöstenmukaisten käsihuuhteiden valmistuksessa. Alan jäsenyritykset valmistavat ja maahantuovat ammattilaiskäyttöön, esimerkiksi terveydenhuoltoon, soveltuvia, tehokkuustestein varmennettuja tuotteita. Valmistajien kotisivuilta saa usein lisätietoa siitä, millaisia tehokkuustestejä heidän tuotteilleen on tehty.