Siirry suoraan sisältöön

Cosmetics Europen suositus: PFAS-yhdisteet

Etusivu » Kosmetiikka » Kosmetiikan kestävä ja turvallinen käyttö » Cosmetics Europen suositus: PFAS-yhdisteet

Cosmetics Europen suositus: PFAS-yhdisteet

Etusivu » Kosmetiikka » Kosmetiikan kestävä ja turvallinen käyttö » Cosmetics Europen suositus: PFAS-yhdisteet

Cosmetics Europe (CE) suosittelee, että kosmetiikan valmistajat lopettavat 31.12.2025 mennessä asteittain tuotteisiin tarkoituksella lisättyjen per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS)1 käytön. Suositus koskee tuotteita, joita saatetaan markkinoille ETA-alueella sekä UK:ssa.  

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Cosmetics Europe suosittelee, että kosmetiikkateollisuus luopuu PFAS-yhdisteiden käytöstä? 

Cosmetics Europen suositus noudattelee EU:n kestävää kehitystä edistävää kemikaalistrategiaa, jossa tarkastellaan PFAS-yhdisteiden käyttöä kaikilla teollisuudenaloilla, myös kosmetiikassa, tavoitteena niiden käytön asteittainen lopettaminen.  

Käytetäänkö PFAS-yhdisteitä paljon kosmetiikassa? 

Ei. CE:llä ei ole Euroopan laajuisia tietoja PFAS-yhdisteiden käytöstä kosmetiikassa, mutta ne eivät ole tyypillisiä kosmetiikkateollisuuden käyttämiä ainesosia. 

Mitä tuotteita CE:n suositus koskee? 

Suositus koskee kaikkia EU:n, ETA:n ja UK:n markkinoille saatettuja kosmetiikkatuotteita (myös tuontituotteet). Huom! Suositus koskee vain tuotteisiin tarkoituksella lisättyjä PFAS-yhdisteitä. 

Koskeeko CE:n suositus kaikenlaisia PFAS-yhdisteitä? 

Kyllä, suositus koskee kaikkia OECD:n määritelmän mukaisia yhdisteitä.  

1 Suomennos OECD:n PFAS-määritelmästä 2021: PFAS-yhdisteet ovat fluorattuja aineita, jotka sisältävät vähintään yhden täysin fluoratun metyyli- tai metyleenihiiliatomin (ilman siihen kiinnittynyttä H-/C-l/Br-/I-atomia). Eli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta mikä tahansa kemikaali, jossa on vähintään yksi perfluorattu metyyliryhmä (−CF3) tai perfluorattu metyleeniryhmä (-CF2-) on PFAS-yhdiste.