Siirry suoraan sisältöön

Käyttöturvallisuustiedotteet

Etusivu » Hygienia » Lainsäädäntö » Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote on dokumentti, joka jokaisen pesu- tai puhdistusainetta käyttävän on hyvä tuntea.

Ammattikäytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet voivat olla voimakkaita kemikaaleja. Jokaista tuotetta varten on siksi laadittu käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedotteesta käyvät ilmi

  • tuotteen valmistajan tai maahantuojan yhteystiedot
  • tieto tuotteen koostumuksesta
  • tieto siitä, onko tuote luokiteltu vaaralliseksi, ja mitä vaaraa se voi aiheuttaa käyttäjälle tai ympäristölle
  • tieto siitä, miten altistusta tuotteelle voi välttää
  • ensiapu- ja muut toimenpiteet vahinko- ja onnettomuustilanteissa
  • ohjeet käsittelyyn ja varastointiin.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa tuotteen valmistajayrityksen verkkosivuilla. Sen voi myös pyytää suoraan yritykseltä.