Siirry suoraan sisältöön

Markkinointiväittämät

Etusivu » Hygienia » Lainsäädäntö » Markkinointiväittämät

Pesuaineiden markkinointiväittämät

Kemikaaleja koskevat yleiset markkinointisäännöt (vrt. kosmetiikka).

Yleisten markkinointisäädösten lisäksi kemikaalilainsäädännössä annetaan mainontaan liittyviä ohjeita, jotka pitää huomioida pesu- ja puhdistusaineiden markkinoinnissa. CLP-asetuksen mukaan vaaralliseksi luokiteltujen seosten, ml. pesu- ja puhdistusaineiden, mainonnassa on mainittava varoitusetiketissä ilmoitettu vaaratyyppi tai -tyypit, jos tuotteen voi ostaa näkemättä etikettiä. Tämä koskee esimerkiksi vaaralliseksi luokiteltujen pesu- ja puhdistusaineiden verkkokauppaa.

Kaikkien biosidimainosten on täytettävä CLP-asetuksen vaatimukset ja lisäksi niissä on oltava lause ”Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.” Sanan biosidi voi korvata kyseisen valmisteryhmän sanalla. Biosidien mainonta ei saa johtaa harhaan ihmisten terveiden tai eläinten tai ympäristön suojeluun liittyvien riskien osalta. Missään nimessä mainonnassa ei saa esiintyä ilmaisuja ”vähäriskinen biosidivalmiste”, ”myrkytön”, ”haitaton”, ”luonnollinen”, ”ympäristöystävällinen” tai ”eläinystävällinen” taikka vastaavia mainintoja.