Siirry suoraan sisältöön

Alan etujärjestö

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry on etujärjestö, joten vaikuttaminen on tehtävämme. Käytännössä seuraamme alan lainsäädännön kehitystä eurooppalaisissa ja kotimaisissa verkostoissamme ja tuomme alan näkökulman ja ratkaisuehdotukset keskusteluun.

Mielestämme paras edunvalvonta tehdään pitkäjänteisessä yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Tavoitteenamme on tehdä edunvalvontaa, jossa eri osapuolet hakevat yhdessä ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin.

Puolustamme tieteeseen ja riskinarviointiin perustuvaa lainsäädäntöä. Ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun rinnalla on tärkeää ottaa huomioon myös EU:n sisämarkkinoiden tavoite tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta. EU-asetukset asettavat samat säännöt kaikkiin jäsenvaltioihin, mikä edistää omalta osaltaan sisämarkkinoiden toimivuutta.

Toimivaltaisista viranomaisista, rangaistussäädöksistä ja markkinavalvonnasta säädetään kansallisesti. Tehokas ja oikeudenmukainen markkinavalvonta edistää tasapuolista kilpailua ja on siksi tärkeää.

Verkostojamme on kuvattu täällä.

Tällä hetkellä tärkeimmät vaikuttamisen kohteet liittyvät EU:n vihreän kasvun ohjelma Green Dealin toimeenpanoon, mm.

  • Kosmetiikka-asetuksen (EY) 1223/2009 uudistus
  • Pesuaineasetuksen (EY) 648/2004 uudistus
  • CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 uudistus
  • REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 uudistus
  • Kiertotalouden toimintaohjelma, mm. pakkausten kierrätettävyys ja kierrätys
  • Kuluttaja-agendaan liittyviä asioita, mm. vihreiden väittämien perustelu

Jaamme näkemyksiämme sosiaalisessa mediassa ja tämän sivuston ajankohtaisosiossa. Voit seurata meitä: