Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Vastuullisuus » Kosmetiikka » Kosmetiikan merkitys hyvinvoinnissa

Kosmetiikka lisää hyvinvointiamme

Kosmetiikkateollisuus on merkittävä toimija Euroopassa. Alan vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan taloudellisiin vaikutuksiin, vaan alalla on myös ilmeinen sosiaalinen vaikutus. Suurin osa Euroopan 500 miljoonasta ihmisestä käyttää kosmetiikkaa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteita päivittäin suojatakseen terveyttään, parantaakseen hyvinvointiaan tai itsetuntoaan. Oli kyse sitten värikosmetiikasta, sampoosta tai hammastahnasta, kosmetiikalla on tärkeä rooli kaikissa elämänvaiheissamme. Kosmetiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme.

Monen tuotteen välittömät hyödyt tiedetään hyvin. Esimerkiksi aurinkosuojatuotteet auttavat ehkäisemään UV-säteilyn haitallisia vaikutuksia iholle. Hammastahnat puolestaan parantavat merkittävästi ihmisten suunterveyttä ja sitä kautta saa aikaan mittavia säästöjä suunterveydenhuollossa. Käsienpesun vaikutuksia unohtamatta: käsien peseminen saippualla on tärkeä keino ehkäistä virusten leviämistä.

Välittömien hyötyjen lisäksi kosmetiikalla on myönteinen vaikutus myös vähemmän konkreettiseen, mutta sitäkin tärkeämpään asiaan: kosmetiikka auttaa parantamaan elämänlaatuamme. Mm. Cosmetics Europe on selvittänyt vuonna 2022 (ja sitä ennen vuonna 2017) Consumer Insight -tutkimuksessa eurooppalaisten näkemyksiä kosmetiikan merkityksestä. Vastauksien mukaan mm.:

• 72 % kertoo kosmetiikkatuotteiden olevan tärkeitä tai erittäin tärkeitä arjessa.
• 71 % kuluttajista on sitä mieltä, että kosmetiikka ja henkilökohtaiset hygieniavalmisteet parantavat heidän elämänlaatuaan.
• 70 % eurooppalaisista kuluttajista kertoo henkilökohtaisen hygienian tuotteiden ja kosmetiikan olevan tärkeitä tai erittäin tärkeitä heidän itsetuntonsa kannalta.

Annika Markkanen selvitti vuonna 2018 Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:lle opinnäytetyössään ”Kuluttajatutkimus kosmetiikan merkityksestä” vastaavia asioita suomalaisten näkökulmasta kuin mitä Cosmetics Europen Consumer Insight -tutkimuksessa selvitettiin. Myös suomalaisille kosmetiikka on tärkeä osa arkea ja hyvinvointia, esimerkiksi:

On myös muita tutkimuksia, jotka tukevat sitä, että kosmetiikalla on ilmeinen vaikutus ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Erityisesti nuorille kosmetiikka on tärkeää, mikä selviää Rheingold salonin Saksan kosmetiikkajärjestö IKW:lle tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan itsestä huolehtiminen vaikuttaa positiivisesti nuorten minäkuvaan. Moni nuorista käyttää kosmetiikkaa tunteakseen itsensä rennommaksi ja olonsa turvallisemmaksi epävarmassa maailmassa. Kauneudenhoito on yksi keino hallita omaa elämää.


Lähteet:

Cosmetics Europe: Consumer Insight 2022, suomenkieliset tulokset

An in-depth psychological-representative study from rheingold salon compiled for IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association

Annika Markkasen opinnäytetyö 2018: Kuluttajatutkimus kosmetiikan merkityksestä