Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Kosmetiikan ja pesuaineiden käytöstä ei tingitty vuonna 2023  

Kosmetiikan ja pesuaineiden käytöstä ei tingitty vuonna 2023  

Etusivu » Ajankohtaista » Kosmetiikan ja pesuaineiden käytöstä ei tingitty vuonna 2023  

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n (KH) jäsenyritysten pesu- ja puhdistusaineiden sekä kosmetiikan- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden myynti kasvoi 8 % vuonna 20231. Tämä kertoo siitä, että ihmiset arvostavat puhtautta ja hyvinvointia, eikä näistä olla valmiita tinkimään edes heikommassa taloustilanteessa. 

Ammattipuhtaustuotteiden kysyntä vakaata

Ammattipuhtaus- ja -hygieniatuotteiden avulla varmistetaan erilaisten tilojen kuten koulujen, sairaaloiden ja elintarviketuotantolaitosten riittävä puhtaus ja hygienia. Alan yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton: hyvillä hygieniakäytännöillä edistetään ihmisten terveyttä ja säästetään merkittävästi mm. terveydenhuoltokuluissa.  

Vuonna 2023 KH:n ammattipuhtaus- ja -hygienia-alan yritysten myynti Suomessa oli noin 78 miljoonaa ja myynti kasvoi 4,5 %. Kasvua selittävät pitkälti nousseet raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hinnat, koska kokonaisvolyymi laski hieman edellisvuoteen nähden (-1,3 %). Alan markkinat ovat kuitenkin pitkään olleet vakaat lukuun ottamatta koronapandemia-aikaa, jolloin tuotteiden kysyntä oli poikkeuksellista ja desinfiointiaineita myytiin tavanomaiseen tilanteeseen nähden suhteellisen paljon. Hygienia- ja siisteysvaatimukset eivät vaihtele, minkä vuoksi suuria eroja vuositasolla ei nähdä mainitun kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.  

Kuluttajille suunnattujen pesu- ja puhdistusaineiden markkinat ovat vakaat. KH:n jäsenyritysten myynti vuonna 2023 oli 77 miljoonaa euroa. 

Meikit kävivät kaupaksi

KH:n tilastojen valossa kosmetiikkaa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteita päätyi kuluttajien ostoskoriin edellisvuotta enemmän tuotteiden myynnin kasvaessa vähän yli 10 % kokonaismyynnin ollessa 367 miljoonaa euroa. Vaikka kasvulukua suurentaa yleinen hintojen nousu, kysyntä kasvaa tasaisesti eri tuoteryhmissä. Huulipunaindeksiä on käytetty taantuman mittarina: ihmiset eivät luovu itsensä hemmottelusta, vaikka heillä olisi vähemmän rahaa käytössään, mutta isojen hankintojen sijaan panostetaan edullisempiin asioihin.  

– Kosmetiikka toimialana voi hyvin ja kasvaa. Kuluttajilla on kasvavaa kiinnostusta ihonhoitoon, meikkeihin ja tuoksuihin. Kasvua nähdään niin edullisemmissa tuotteissa kuin kalliimmassa luksuskosmetiikassa. Kosmetiikka on olennainen osa hyvinvoinnin megatrendiä, kertoo Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Oy Transmeri Ab:n toimitusjohtaja Sari Rosin. 

Kosmetiikan myynti kasvoi kaikissa tuoteryhmissä, eniten kasvoi tuoksujen myynti (+30 %). Meikkien myynti nousi 15 %, mistä huulimeikkien kysynnän kasvu oli voimakkainta. Myös kasvomeikkien, kuten meikkivoiteiden myynti oli selvästi plussalla, samoin kuin ihonhoito-, hiustenhoito- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden myynti. Koska laadukasta kosmetiikkaa löytyy kaikista hintakategorioista, löytyy kaiken hintaisille tuotteille omat vakiintuneet käyttäjänsä, mistä kertoo mm. luksuskosmetiikan tasainen suosio.  Kasvun taustalla on monia seikkoja, eikä esimerkiksi some-trendien vaikutusta voi väheksyä. 

Markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina myös lähitulevaisuudessa, vaikka maailmanlaajuisesti myös kauneusala on muutoksessa. Kuluttajavalintoja ohjaavat yhä enemmän mm. ympäristönäkökohdat, mikä näkyy erityyppisten tuotteiden suosimisessa. Esimerkiksi monikäyttöiset, uudelleen täytettävät ja vegaaniset tuotteet kasvattavat suosiotaan. Tuotteiden hyvä saatavuus eri jakelukanavista vahvistaa myös markkinoita, koska kuluttajan on helppo löytää omiin tarpeisiinsa sopivat valmisteet.  

1 Arvoperuste on nettolaskutushinta jälleenmyyjille (MSP).