Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Kosmetiikkateollisuus huolestunut yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistuksesta

Kosmetiikkateollisuus huolestunut yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistuksesta

Etusivu » Ajankohtaista » Kosmetiikkateollisuus huolestunut yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistuksesta

Euroopan parlamentti hyväksyi 5.10.2023 kantansa yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisesta. Kosmetiikkateollisuus on yhä huolissaan ehdotetun järjestelmän toimivuudesta, koska sille ei ole selviä tieteellisiä perusteluja, eikä se takaa oikeudenmukaisuutta talouden toimijoille.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus tukee yhdyskuntajätevesidirektiivin yleistavoitteita ja laajennetun tuottajavastuujärjestelmän periaatetta. Koemme kuitenkin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa mainittu saastuttaja maksaa -periaate (art. 191 (2)) ei toteudu direktiivin uudistusehdotuksessa, koska vain kaksi sektoria velvoitetaan tuottajavastuuseen mikroepäpuhtauksien poistamiseksi. Euroopan komission julkaisemassa vaikutustenarvioinnissa ei esitetä selkeitä tieteellisiä perusteita sille, miksi kosmetiikkasektori on valittu toiseksi suurimmaksi saastuttajaksi (katso Cosmetics Europen analyysi vesien mikroepäpuhtauksista). Mielestämme sektorikohtaista lähestymistapaa toimivampi olisi ainesosiin perustuva lähestymistapa, jossa yksilöitäisiin vesistöihin päätyvät haitta-aineet ja tuottajavastuu määriteltäisiin näiden aineiden mukaan eikä alakohtaisesti.

Olemme myös edelleen huolissamme mikroepäpuhtauden määritelmästä, joka on hyvin laaja ja kattaa myös aineita, jotka poistuvat kolmessa ensimmäisessä jätevedenpuhdistusvaiheessa. Mikroepäpuhtauksiksi esitetään yleisesti aineita, joilla on CLP-asetuksen mukainen terveys- tai ympäristövaaraluokitus.

Lisäksi kannamme huolta tuottajavastuumaksujen määräytymisestä. Parlamentin hyväksymän tekstin mukaan maksut määräytyisivät markkinoille saatettujen tuotteiden tonnimäärän sekä niistä tulevien mikroepäpuhtauksien haitallisuuden perusteella. Tuotteiden tonnimäärän perustuva lähestymistapa johtaisi tuottajien epätasa-arvoiseen kohteluun, koska tuotteen tonnimäärä ei ole suoraan verrannollinen tuotteen sisältämien mikroepäpuhtauksien määrään. Tuottajavastuumaksujen tulisi mielestämme perustua tuotteiden tonnimäärän sijaan tuotteiden sisältämien mikroepäpuhtauksien määrään.

Jatkamme yhteistyötä ja keskusteluja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että alan huolenaiheet tulevat kuulluiksi ja jotta asiaan löytyy toimiva ratkaisu.

Lue lisää:

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n Kannanotto yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamiseen (22.9.2023)

Cosmetics Europe Position Paper on the EC’s Proposal for the Revision of the Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD)

Lisätietoja:

Sari Karjomaa, toimitusjohtaja, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry

sari.karjomaa (at) kosmetiikkajahygienia.fi