Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » EU:n pesuaineasetus uudistuu: sektorikohtainen lainsäädäntö tulisi säilyttää

EU:n pesuaineasetus uudistuu: sektorikohtainen lainsäädäntö tulisi säilyttää

Etusivu » Ajankohtaista » EU:n pesuaineasetus uudistuu: sektorikohtainen lainsäädäntö tulisi säilyttää

EU:n vihreän kasvun ohjelma (Green Deal) ja sen kemikaalistrategian tavoitteena on suojella ihmisiä ja ympäristöä kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta sekä ohjata turvallisten ja kestävien kemikaalien käyttöön. Nämä tavoitteet muuttavat kaikkea kemikaalilainsäädäntöä, myös EU:n pesuaineasetusta (EY) 648/2004.

Pesuaineasetus sääntelee nykyisellään pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta, fosforipitoisuuden rajoituksista, ainesosa- ja annostelutietojen antamisesta kuluttajille sekä lääkintähenkilöstölle pyynnöstä annettavista tiedoista. Asetus oli 2.3.-25.5.2022 uudelleentarkastelussa, jossa Euroopan komissio pyysi sidosryhmien näkemyksiä näihin osa-alueisiin suunniteltuihin muutoksiin.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry tukee pesuaineasetuksen uudistamisen tavoitteita, joiden avulla pyritään selkeyttämään, yksinkertaistamaan ja päivittämään nykyisiä säännöksiä innovatiivisten ja kestävien tuotteiden mahdollistamiseksi. Koemme, että sektorikohtainen lainsäädäntö tulisi säilyttää, koska se soveltuu tarkoitukseensa. Asetus kaipaa kuitenkin jotain hienosäätöä, koska se on annettu jo vuonna 2004 ja käytänteet ovat monilta osin menneet eteenpäin. 

Kuluttajan kannalta selkeytystä kaipaavat esimerkiksi pakkausmerkinnät. Nykyisellään tuotteiden etiketit ovat täynnä ja relevanttia tietoa voi olla haastavaa erottaa joukosta. Merkintöjen suuri määrä johtuu mm. eri lainsäädäntövaatimusten aiheuttamista tupla-, jopa triplamerkintävaatimuksista. Esimerkiksi tuotteiden säilöntäaineille merkintävaatimuksia tulee tällä hetkellä biosidi-, CLP- ja pesuaineasetuksista. Jo näitä päällekkäisyyksiä karsimalla etiketteihin tulisi tilaa ja turvallisen käytön merkinnät saisivat enemmän näkyvyyttä: turvallisuusohjeet ovat tärkeä löytyä pakkauksissa myös tulevaisuudessa. Myös annosteluohjeet ovat kuluttajille relevantteja, koska niiden avulla tuotteita voidaan käyttää kestävämmin.

Pakkausmerkintöjen uudistamiskeskustelussa tulisi huomioida, että ihmiset hakevat käyttämistään tuotteista yhä enemmän tietoa digitaalisesti. Tämän vuoksi digitalisaatiokehitys pitää huomioida lainsäädännön kehittämisessä. On hyvä miettiä, olisiko jotain tietoa mahdollista olla saatavilla pakkausmerkintöjen sijaan digitaalisesti.

Sen lisäksi että tiedonhaku on osaltaan muuttunut, myös uusia tapoja myydä tuotteita on: kuluttajien pesu- ja puhdistusaineiden myynti irtotavarana on kestävään kehitykseen liittyvä kasvava trendi. Pesuaineasetuksen tulee mahdollistaa tällainen myynti. Vaikka periaatteessa irtomyynti on mahdollista myös tällä hetkellä, vaihtelevat käytännöt maittain, minkä vuoksi asia kaipaa mielestämme selkeyttä.

Alan tuotteet kuuluvat jokaisen eurooppalaisen arkeen, koska ne mahdollistavat modernin elämäntapamme ja ovat oleellinen osa hyvää hygieniaa. Joka tapauksessa pesuaineasetukseen tehtävät muutokset vaikuttavat teollisuuden toimintaan ja näkyvät kuluttajan arjessa. Mahdollisuus innovointiin ja lainsäädännön perustuminen tieteeseen ovat tärkeitä nykylainsäädännön elementtejä, jotka tulisi olla ohjaavia periaatteita myös tulevaisuudessa. Tämä on tarpeellista, jotta myös jatkossa alan tuotteita on saatavilla moninaisiin tarpeisiimme. Komissio antaa tämän hetken tietojen mukaan ehdotuksensa pesuaineasetuksen päivitetystä sääntelystä tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä antaa suuntaviivat tulevaisuuden lainsäädännön sisällöstä.

Eeva-Mari Karine
Twitter: @Eeppok