Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat vakaat pandemiasta huolimatta

Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat vakaat pandemiasta huolimatta

Etusivu » Ajankohtaista » Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat vakaat pandemiasta huolimatta

Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat ovat olleet pitkään vakaat, eikä koronapandemiakaan heiluttanut kokonaismarkkinoita: vuodesta 2019 vuoteen 2021 kosmetiikka- ja hygienia-alan myynti kasvoi kaksi prosenttia. Vaikka kokonaisuudessaan markkinat olivat vakaat, tuoteryhmätasolla kysynnän heilahtelut erityisesti vuonna 2020 olivat paikoitellen suuria. Tästä huolimatta ala on pystynyt reagoimaan kategoriavaihteluihin joustavasti ja onnistunut tarjoamaan tuotteita ja palveluita tilanteen mukaisesti.

Kokonaismarkkinoiden tasaisuus viestii alan tuotteiden merkityksestä arkielämässä ja niille riittää kysyntää myös erityistilanteissa. Esimerkiksi henkilökohtaisesta hygieniasta tai kodin puhtaudesta ei olla valmiita tinkimään. Ammattipuhtaustuotteiden riittävällä käytöllä voidaan puolestaan varmistaa riittävä hygieniataso yhteiskunnassa.

Vuosi 2021 lukuina

KH:n jäsenyritysten myynti vuonna 2021 oli 504 miljoonaa euroa myynnin laskiessa edellisvuoteen nähden 0,9 prosenttia. Käytännössä markkinoilla palattiin kokonaistasolla vuoden 2019 tilanteeseen, eikä vuonna 2020 koettuja suuria ennakoimattomia kysynnän vaihteluita nähty.

Koko alan kokonaismyynnin hienoiseen laskuun vuonna 2021 vaikutti pitkälle erilaisten hygieniatuotteiden – niin henkilökohtaisen hygienian tuotteiden kuin pesuaineiden – kysynnän tasaantuminen vuoden 2020 koetun voimakkaan kysyntäpiikin jälkeen. Sektoreista kosmetiikan myynti piristyi selvästi 2021, myös kodin pesu- ja puhdistusaineiden myynti nousi hieman. Kaiken kaikkiaan korona-aika on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä joiltakin osin ehkä pysyvästi. Vaikka hygieniatuotteiden myynti on tasaantunut sitten 2020, esimerkiksi käsihygienian ja puhtaanapidon merkityksen korostuminen pitää näiden tuotteiden kysynnän aiempaa suurempana myös jatkossa.

SektoriMyynti milj. €Kehitys (%) 21/20
Kosmetiikka ja henkilökohtainen hygienia3452,9
Kodin pesu- ja puhdistusaineet620,6
Ammattipuhtaus- ja -hygieniavalmisteet70-15
Muut teknokemian valmisteet (esim. kuluttajien käsihuuhteet, autokemikaalit)27-8,3
Yhteensä504-0,9

Taulukko 1. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n jäsenyritysten myynti 2021. Arvoperuste jäsenyrityksen nettolaskutushinta asiakkaille ilman arvonlisäveroa.

Kuva 1: Myynti miljoonaa euroa 2017–2021. Vuonna 2020 ammattipuhtauspuolen myynnissä nähtiin selkeää kasvua desinfiointiaineiden voimakkaan kysynnän vuoksi ja toisaalta kosmetiikkamyynti laski johtuen erilaisista rajoituksista. Muiden alan tuotteiden kysyntää vuonna 2020 lisäsi mm. kuluttajien käsihuuhteiden myynti.