Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Kohdennettu hygienia keskeisessä asemassa kansalaisten terveyden suojelussa

Kohdennettu hygienia keskeisessä asemassa kansalaisten terveyden suojelussa

Etusivu » Ajankohtaista » Kohdennettu hygienia keskeisessä asemassa kansalaisten terveyden suojelussa

Euroopan pesu- ja puhdistusainejärjestö A.I.S.E. ja kansainvälinen kotien hygieniaa käsittelevä tiedefoorumi (IFH, the International Scientific Forum on Home Hygiene) julkaisevat tänään 7.4. WHO:n maailman terveyspäivänä raportin kohdennetun hygienian merkityksestä kodeissa. Kohdennetussa hygieniassa oleellista on pesu- ja puhdistus- sekä desinfiointiaineiden oikea ja riittävä käyttö, koska näiden avulla voidaan muun muassa ehkäistä tartuntatautien leviämistä. Raportissa kerrotaan myös, miten kuluttajat käsittävät hygienian ja sen merkityksen[1].

Suuri osa (87 %) EU kansalaisista on sitä mieltä, että kotien puhtaus ja hygienia ovat tärkeitä terveyden suojelussa ja tartuntatautien leviämisen ehkäisemisessä. Julkaistun raportin mukaan hygieniatietämystä voidaan kuitenkin vielä parantaa.

Koronaepidemia ei ole muuttanut merkittävästi eurooppalaisten käyttäytymistä tai käsitystä riittämättömän hygienian riskeistä. Esimerkiksi kesäkuussa 2020 eurooppalaisista 44 %:a ei kokenut tarpeelliseksi pestä käsiä saippualla niihin aivastamisen jälkeen. Vastaajista 36 %:a kertoi pesevänsä kätensä aina niihin aivastamisen jälkeen (helmikuussa 2020 vastaava luku oli 32 %). Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry selvitti syksyllä 2020 suomalaisten hygieniatottumuksia[2]: Suomalaisista 57 %:a kertoo pesevänsä kädet aina sen jälkeen, kun on aivastanut niihin.

Desinfiointiaineiden käyttö on tutkimuksen mukaan lisääntynyt hieman koronan aikana. Ennen koronaepidemiaa eurooppalaisista kuluttajista 78 %:a kertoi käyttäneensä desinfiointiaineita, kun taas koronan myötä vastaava luku on 82 ​%. Osa desinfiointiaineiden käytöstä on asiantuntijasuositusten mukaista ja tarpeellista. Niitä on käytetty myös tilanteissa, joissa niiden käyttäminen ei välttämättä ole tarpeen. Lisäksi on tilanteita, joissa desinfiointiaineita käytetään vain harvoin, vaikka se voisi olla tarpeellista.

”Jotta voimme taistella 2000-luvun tartuntatauteja vastaan tehokkaasti, kotien ja arjen hygienia on tärkeää tunnustaa osaksi kokonaisuutta muun muassa sairaalahygienian ja muiden yleisten hygieniakäytäntöjen rinnalle. On oleellista lisätä tietoa hyvästä hygieniasta ja kiinnittää huomiota hygieniakäyttäytymiseen”, toteaa professori Didier Pittet, Geneven yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tartuntatautien torjuntaohjelman johtaja ja WHO:n SAVE LIVES: Clean Your Hands -hankkeen neuvonantaja.

A.I.S.E.:n ja IFH:n julkaisussa nostetaan esiin hygieniakäytäntöjä, joiden avulla ihmiset voivat ylläpitää tai edistää hyvää terveyttä. Erityisesti halutaan jakaa tietoa kohdennetun hygienian merkityksestä eli ajoista ja paikoista, jotka ovat kriittisiä infektioketjujen katkaisemiseksi. Käytännössä kodeissa on yhdeksän tilannetta, jolloin hygieniaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Normaalitilanteessa riittää pesu- ja puhdistusaineiden käyttö, erityistilanteissa voidaan tarvita rinnalle desinfiointiaineita. Raportissa kerrotaan, kuinka kotihygienia saadaan vastaamaan 2000-luvun tarpeita.

InfograafiFI2

Alan selvityksen mukaan yksi este kuluttajakäyttäytymisen muutokselle on epäselvyys, mitä hygienialla tarkoitetaan. Tämä voi vaikuttaa esim. siihen, miten kuluttajat tulkitsevat tuotteiden käyttöohjeita ja väittämiä, mikä vaikuttaa tuotteiden oikeaan käyttöön. Hygienialla tarkoitetaan käytäntöjä, joilla ylläpidetään tai edistetään hyvää terveyttä. Tähän kuuluvat ihmisten henkilökohtainen hygienia, kuten käsihygienia, sekä tilojen ja pintojen puhtaanapito, tarvittaessa myös desinfiointi tartuntaketjun katkaisemiseksi.

Professori, IFH:n puheenjohtaja Sally Bloomfieldin mukaan”Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin kuluttajakäyttäytymistä. Mikäli kuluttajakäyttäytymiseen halutaan muutoksia, voidaan siihen vaikuttaa parhaiten eri toimijoiden yhteistyöllä.”

Lisätietoja:

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:
Sari Karjomaa
Toimitusjohtaja, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
sari.karjomaa (at) kosmetiikkajahygienia.fi

A.I.S.E.:
Pesu- ja puhdistusaineteollisuuden eurooppalainen järjestö A.I.S.E. on toiminut yli 65 vuotta. Se edustaa laajan jäsenverkostonsa kautta yli 900 kodin ja ammattipuhtaustuotteita edustavaa yritystä. Järjestöllä on pitkä historia alan vapaaehtoishankkeiden toteuttamisessa. Vapaaehtoisilla hankkeilla edistetään mm. kestävää valmistusta ja kulutusta sekä tuoteturvallisuutta. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry on A.I.S.E.:n jäsenyhdistys.
www.aise.eu
 ja kuluttajaportaali www.cleanright.eu

IFH: 
Kansainvälinen kotitalouksien hygieniaa käsittelevä foorumi (IFH, the International Scientific Forum on Home Hygiene) on kotihygieniaa käsittelevä johtava tieteellinen taho. Se on voittoa tavoittelematon, ei-kaupallinen rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö Isossa-Britanniassa, joka perustettiin vuonna 1997 ja jonka tehtävänä oli edistää terveyttä ja hyvinvointia parantamalla hygieniaa (infektioiden ehkäisy ja hallinta) kotona ja arjessa. IFH on ainutlaatuinen, koska se käsittelee hygieniaa kodin ja ennen kaikkea perheen tai kotitalouden näkökulmasta
ww.ifh-homehygiene.org   

Hygieniaraportti kokonaisuudessaan: 
“Developing household hygiene to meet 21st century needs – A collaborative industry/academia report on cleaning and disinfection in homes & Analysis of European consumers’ hygiene beliefs and behaviour in 2020” on saatavilla: www.aise.eu/targetedhygiene


[1] Yleiseurooppalainen tutkimus toteutettiin helmikuussa 2020, josta osa uusittiin kesäkuussa 2020 tavoitteena arvioida koronaepidemian mahdollisia vaikutuksia puhtaus- ja hygieniakäytäntöihin. Siihen osallistui 4500 kuluttajaa 23 Euroopan maasta.

[2] Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry selvitti Hygienia -kyselyllä koronan vaikutusta suomalaisten hygieniakäytäntöihin. Tutkimus toteutettiin Bilendin toimesta viikolla 47 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Otos edustaa 18-75-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.