Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Desinfiointiaineiden kysyntä siivitti kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat kasvuun 2020

Desinfiointiaineiden kysyntä siivitti kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat kasvuun 2020

Etusivu » Ajankohtaista » Desinfiointiaineiden kysyntä siivitti kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat kasvuun 2020

Korona lisäsi monien kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden kysyntää. Kokonaisuudessaan vuonna 2020 alan markkinat saavuttivat 2,7 prosentin kasvun. Yksittäisten tuoteryhmien kysyntä kasvoi jopa kymmeniä prosentteja. Kasvun vetureina toimivat erityisesti ammattipuhtaus- ja hygienia- sekä kodin pesu- ja puhdistusainesektoreiden käsille ja pinnoille tarkoitettujen desinfiointiaineiden myynnit. Myös kosmetiikan henkilökohtaisten hygieniavalmisteiden myynti nousi merkittävästi.  

Desinfiointiaineilla merkittävä rooli koronan leviämisen ehkäisemisessä

Ammattipuhtaus- ja hygieniasektorin tuotteilla ja ratkaisuilla, kuten pintojen ja käsien riittävällä desinfioinnilla, voidaan ehkäistä myös koronaviruksen leviämistä. Koronan myötä alan markkinat kasvoivat 19,3 prosenttia ja esimerkiksi ammattilaisten käsihygieniavalmisteiden myynti nelinkertaistui ja pintadesinfiointiaineiden tuplaantui vuoteen 2019 verrattuna. Samaan aikaan pesula- ja suurtalousastianpesuaineiden kysyntä laski mm. ravintolakäyntien ja matkailun vähenemisen myötä.  

Korona on vaikuttanut myös kotien hygienia- ja puhtaanapitokäytäntöihin. Suomalaisille teetetyn hygieniaselvityksen[1] mukaan tavalliset ihmiset kiinnittävät erityisesti käsihygieniaan enemmän huomiota kuin ennen koronapandemiaa: 58 prosenttia on lisännyt käsienpesua. Käsihygieniaan panostaminen näkyi muun muassa käsidesien myynnin voimakkaassa kasvussa. Myös puhtaalla ja hygieenisellä kodilla on suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Kuluttajat ovat lisänneet kotitöiden määrää korona-aikana. Kuluttajat käyttävät aiempaa enemmän aikaa pintojen sekä kylpy- ja wc-tilojen puhdistamiseen. 17 prosenttia ilmoitti selvityksessä lisänneensä pintadesinfiointiaineiden käyttöä kotona. Kokonaisuudessaan kodin pesu- ja puhdistusainemarkkinat kasvoivat 12,8 prosenttia. 

Kosmetiikan kuluttajakäyttäytyminen murroksessa

Kosmetiikkasektorille vuosi 2020 ja koronan vaikutus oli ristiriitainen. Henkilökohtaisten hygieniatuotteiden kysyntä kasvoi muun muassa yleisten hygieniasuositusten myötä. Esimerkiksi käsisaippuoiden myynti kasvoi lähes 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan ihmisten liikkumisen vähenemisen ja etätyön siirtymisen myötä mm. värikosmetiikan kysyntä laski. Liikkumisen väheneminen vaikutti kysynnän lisäksi myös kosmetiikan ostopaikkoihin. Lokakuussa 2020 teetetyn kuluttajaselvityksen[2] mukaan yhä useampi ostaa kosmetiikkaa verkkokaupasta: jo puolet suomalaisista on asioinut kosmetiikan digiostoksilla. Kokonaisuudessaan kosmetiikkamarkkinat laskivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 prosenttia. 

– Vuosi 2020 piirtyy muistoihimme hyvin poikkeuksellisena aikana, myös kosmetiikka-alan näkökulmasta. Myynnin muutoksissa heijastui kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Kasvanut etätyö ehkäpä tilapäisesti muutti suhtautumistamme ehostamiseen, ja henkilökohtaisen hygienian osalta mm. käsisaippuoiden ja erilaisten suihku- ja kylpyvalmisteiden menekki kasvoi voimakkaasti. Suomi on aina ollut voimakas ihohoidon markkina, ja tämä ei muuttunut viime vuonnakaan. Kosmetiikka-ala on monin keinoin tuonut arkeemme niin iloa ja kauneutta, kuin tarpeellisia henkilökohtaisen hygienian tuotteita. Toimialan merkitys suomalaisten arjessa on merkittävä, toteaa Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Oy Transmeri Ab:n toimitusjohtaja Sari Rosin.

 Tuoteryhmä milj. € Muutos -% 
2020/2019 
 
Kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian valmisteet339-2,8
Kodin pesu- ja puhdistusaineet5912,8
Ammattipuhtaus- ja -hygieniavalmisteet8119,3
Muut teknokemian valmisteet (esim. kuluttajien käsihuuhteet, autokemikaalit)2813,3
Yhteensä5062,7

Taulukko 1: Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n jäsenyritysten myynti, arvoperuste nettolaskutushinta asiakkaalle ilman arvonlisäveroa (MSP).[3]

Lisätietoja

Eeva-Mari Karine
Asiantuntija, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
eeva-mari.karine (at) kosmetiikkajahygienia.fi / 050 338 4236


[1] Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry selvitti Hygienia -kyselyllä koronan vaikutusta suomalaisten hygieniakäytäntöihin. Tutkimus toteutettiin Bilendin toimesta vuonna 2020 viikolla 47 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Otos edustaa 18-75-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

[2] Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry selvitti Kosmetiikkaa verkosta -kuluttajakyselyllä suomalaisten kosmetiikan ostoa verkkokaupoista sekä ostohalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin Bilendin toimesta vuonna 2020 viikoilla 8 ja 42 ja kyselyhin vastasi 1000 suomalaista. Tutkimus on toteutettu myös vuosina 2018 & 2019. Otokset edustavat 18-75-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

[3] HUOM! Arviot kosmetiikan ja kodin pesuaineiden Suomen kuluttajamarkkinoiden koosta vuodelta 2020 julkaistaan kesällä 2021. Yhdistyksen jäsenyritysten myynti ei kerro kuluttajamarkkinoiden koosta.