Pakkausmerkinnät

EU:n kosmetiikka-asetuksessa on lueteltu tuotteilta vaadittavat merkinnät. Kansallisesta laissa kosmeettisista valmisteista (492/2013) määrätään, mitkä näistä merkinnöistä pitää olla suomeksi ja ruotsiksi.  Kosmetiikkatuotteissa pitää olla:

  • vastuuhenkilön nimi ja osoite
  • alkuperämaa (jos tuote valmistettu yhteisön ulkopuolella)
  • sisällön määrä
  • säilyvyysaika, jos tuote säilyy enintään 30 kk
  • säilyvyys avaamisen jälkeen, jos tuote säilyy yli 30 kk
  • käytössä noudatettavat varotoimenpiteet, jos sellaisia on
  • eränumero
  • tuotteen käyttötarkoitus, jos se ei käy ilmi sen esittelystä
  • ainesosaluettelo.

Ainesosaluettelo

Aineosaluettelo kertoo tuotteen sisältämät ainesosat. Luettelossa valmisteen ainesosat ovat painon mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Ne ilmoitetaan kansainvälisillä kosmetiikan ainesosien INCI-nimillä, mikäli tällainen nimi on olemassa. Kansainvälinen nimikkeistö auttaa tunnistamaan valmisteessa käytetyt aineet ostipa tuotteen sitten mistä päin Eurooppaa tahansa. Jos INCI-nimeä ei ole, ainesosat ilmoitetaan ainesosan erityisellä tunnisteella tai yleisellä nimellä.

Jos ainesosaluettelon ilmoittaminen valmisteen pakkauksessa on käytännön syistä mahdotonta, tiedot on ilmoitettava valmisteen mukana toimitettavassa esitteessä, etiketissä, tarrassa tai kortissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi pientuotteet, kuten irrallaan myytävät kylpyhelmet.

Mikäli etsit tietoa yksittäisestä ainesosasta, sen käyttötarkoituksesta tuotteessa tai sen mahdollisista käyttörajoituksista, tutustu Euroopan komission ylläpitämään tietokantaan kosmetiikan ainesosista:
European Commission: CosIng. Huomioithan, ettei palvelu ole lainsäädännöllisesti sitova ja mahdolliset ainesosarajoitukset pitää aina katsoa EU:n kosmetiikka-asetuksesta.

Säilyvyysmerkinnät

Säilyvyys riippuu tuotteesta, sen koostumuksesta ja tietysti käytettävistä säilöntäaineista ja siitä, miten tuotteita säilytetään. Jotkin tuotteet, kuten hajuvedet, säilyvät pidempään, ja toiset, kuten ripsivärit, taas vähemmän aikaa. Vaikka tuotetyyppi määrittää oletettavan säilyvyysajan, ei ole olemassa standardia siitä, että tietty tuote säilyisi aina tietyn ajan. 

Kosmetiikkatuotteessa on aina merkintä siitä, miten kauan tuote säilyy. Valmisteen säilyvyysaika voidaan ilmoittaa kahdella tavalla. Jos kosmeettinen valmiste säilyy enintään 30 kuukautta, säilyvyysaika merkitään pakkaukseen suomeksi ja ruotsiksi sanoilla ”Parasta ennen” ja ”Bäst före” tai tiimalasi-symbolilla sekä päivämäärällä, johon asti tuote säilyy.

Mikäli tuote säilyy yli 30 kuukautta, käytetään säilyvyys avaamisen jälkeen -merkintää (PAO = Period After Opening). Tämä merkitään avattua purkkia esittävällä symbolilla. Symbolin sisälle tai viereen merkitään säilyvyys avaamisen jälkeen kuukausina. Aika tarkoittaa jaksoa, jona valmistetta voi käyttää avaamisen jälkeen, mikäli valmisteen säilyvyysaika avaamattomana on yli 30 kuukautta.

Parasta ennen ja PAO-merkintä ovat vaihtoehtoiset merkinnät tuotteesta riippuen. Tuotteessa ei siis lain mukaan tarvitse olla näitä molempia merkintöjä, vaan toinen riittää.

Säilyvyysmerkinnät2

Kosmetiikalta ei vaadita käyttöturvallisuus- tiedotteita

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) koskee vain kemikaalilain alaisia tuotteita ja kosmetiikka on kemikaalilain ulkopuolella. Ktt ei ole käytössä kosmetiikkasäännöksissä eikä kosmetiikasta tarvitse siis toimittaa ktt:ta. Kosmetiikan pakkausmerkinnöissä on esitetty kaikki tuotteen turvallisen käytön kannalta oleelliset asiat.

Vaikka kosmetiikalta ei vaadita käyttöturvallisuustiedotteita, on kosmetiikan aerosoleista ja syttyvästä kosmetiikasta toimitettava vaaratiedot (esim. turvalausekkeet) tavaran vastaanottajille varastointia varten. Turvalausekkeilla tarkoitetaan kemikaalilain mukaisia H- ja P-lausekkeita. Syttyvien valmisteiden osalta vaaditaan H -lausekkeita ja aerosolien osalta H- ja P-lausekkeita. Lisäksi varastointia varten saatetaan tarvita muita oleellisia tietoja kuten syttyvien tuotteiden leimahduspisteet. Tiedot voidaan toimittaa myös muutoin kuin käyttöturvallisuustiedotteella.