Pakkausmerkinnät

Kosmetiikka-asetuksessa määrätään tuotteiden pakollisista pakkausmerkinnöistä. Pakkausmerkintöjen avulla annetaan kuluttajille tietoa tuotteiden ominaisuuksista. Ne helpottavat valintojen tekemistä. Kosmetiikkatuotteissa pitää olla seuraavat merkinnät:

  • vastuuhenkilön nimi ja osoite
  • alkuperämaa (jos tuote valmistettu yhteisön ulkopuolella)
  • sisällön määrä
  • säilyvyysaika, jos tuote säilyy enintään 30 kk
  • säilyvyys avaamisen jälkeen, jos tuote säilyy yli 30 kk
  • käytössä noudatettavat varotoimenpiteet, jos sellaisia on
  • eränumero
  • tuotteen käyttötarkoitus, jos se ei käy ilmi sen esittelystä
  • ainesosaluettelo.


EY:n kosmetiikka-asetus (1223/2009)

Kosmetiikalta ei vaadita käyttöturvallisuus- tiedotteita

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) koskee vain kemikaalilain alaisia tuotteita ja kosmetiikka on kemikaalilain ulkopuolella. Ktt ei ole käytössä kosmetiikkasäännöksissä eikä kosmetiikasta tarvitse siis toimittaa ktt:ta. Kosmetiikan pakkausmerkinnöissä on esitetty kaikki tuotteen turvallisen käytön kannalta oleelliset asiat.

Vaikka kosmetiikalta ei vaadita käyttöturvallisuustiedotteita, on kosmetiikan aerosoleista ja syttyvästä kosmetiikasta toimitettava vaaratiedot (esim. turvalausekkeet) tavaran vastaanottajille varastointia varten. Turvalausekkeilla tarkoitetaan kemikaalilain mukaisia H- ja P-lausekkeita. Syttyvien valmisteiden osalta vaaditaan H -lausekkeita ja aerosolien osalta H- ja P-lausekkeita. Lisäksi varastointia varten saatetaan tarvita muita oleellisia tietoja kuten syttyvien tuotteiden leimahduspisteet. Tiedot voidaan toimittaa myös muutoin kuin käyttöturvallisuustiedotteella.