Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Näkemys synteettisten polymeerimikrohiukkasten rajoituksesta 

Näkemys synteettisten polymeerimikrohiukkasten rajoituksesta 

Etusivu » Ajankohtaista » Näkemys synteettisten polymeerimikrohiukkasten rajoituksesta 

Synteettisten polymeerimikrohiukkasten (mikromuovit) EU-rajoitus tulee voimaan 17.10.2023. Sen tavoitteena on ehkäistä tarkoituksella tuotteisiin lisättyjen mikromuovien aiheuttamaa ympäristökuormaa.    

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry jakaa huolen mikromuovien ympäristövaikutuksista ja tukee EU:n yleisiä tavoitteita asian ratkaisemiseksi. Tuotteiden turvallisuus kuluttajien ja ympäristön kannalta on tärkeää. 

Rajoituksesta on keskusteltu pitkään ja komission asetus tuo keskusteluun selkeyttä mm. määrittelemällä mikromuovin. Rajoitus poikkeaa tavanomaisesta REACH-rajoituksesta, koska siinä ei määritellä yksiselitteisesti aineita, joita se koskee, vaan puhutaan yleisesti synteettisistä polymeerimikrohiukkasista. Komissio on huomioinut kosmetiikkateollisuuden haasteet ainakin osittain kiinnittämällä huomioita siirtymäaikoihin. Erityisesti iholle jätettävän kosmetiikan uudelleenformulointi korvaavien ainesosien puutteen vuoksi on haastavaa ja rajoituksen pitkät siirtymäajat ovat tervetulleita. 

Kosmetiikan ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden osuus tarkoituksella tuotteisiin lisättyjen mikromuovien aiheuttamasta vesistöjen muoviroskasta on erittäin pieni. Kemikaalivirasto ECHA:n alkuperäisen arvion mukaan iholle jätettävien kosmetiikkatuotteiden osuus oli 2 %:a kaikista rajoituksen soveltamisalaan kuuluvista mikromuovipäästöistä. Arvio oli suurempi kuin tieto, jonka Cosmetics Europe toimitti ehdotukseen liittyvään kuulemiseen. 

Cosmetics Europe antoi suosituksen jäsenilleen lopettaa mikromuovihelmien käyttö kuorivissa ja pesevissä poishuuhdeltavissa kosmetiikkavalmisteissa jo vuonna 2015. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry jakoi suosituksen Suomessa jäsenilleen. Suosituksen mukaisista mikromuovihelmistä luovuttiin 2020 mennessä. 

Kosmetiikkateollisuus jatkaa tuotekehitystään, jotta tuotteista saadaan siirtymäaikojen puitteissa poistettua rajoituksen piiriin kuuluvat synteettiset polymeerimikrohiukkaset. Ala tekee yhteistyötä Euroopan komission ja muiden sidosryhmien kanssa rajoitukseen liittyvien epävarmuuksien, esim. merkintävaatimuksien, täsmentämiseksi.  

Kosmetiikan siirtymäajat 

Mikrohelmien käyttö kosmetiikassa kielletään heti 17.10.2023 asetuksen tultua voimaan, mutta jo markkinoilla saatavilla olevia valmisteita ei tarvitse poistaa markkinoilta. Rajoituksen artiklassa 6 määritellään siirtymäajat muulle synteettisiä polymeerimikrohiukkasia sisältävälle kosmetiikalle, nämä koskevat myös glitteriä sisältävää kosmetiikkaa: 

  • Poishuuhdeltava kosmetiikka (muut kuin mikromuovihelmiä sisältävät valmisteet) 16.10.2027
  • Iholle jätettävä kosmetiikka 16.10.2029
  • Meikit, ml. kynsi- ja huulituotteet 16.10.2035

Komission asiaa koskevassa tiedotteessa mainittiin, että muoviglitterin myynti sellaisenaan (”irtoglitter”) tai tuotteissa, joille ei ole asetettu siirtymäaikaa rajoituksen artiklan 6 mukaisesti (esim. lelut, tekstiilit), on kielletty 17.10.2023 alkaen. 

Lisätietoja 

Sari Karjomaa, toimitusjohtaja, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry 
sari.karjomaa@kosmetiikkajahygienia.fi