Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » EU:n pesuainelainsääntöön muutoksia

EU:n pesuainelainsääntöön muutoksia

Etusivu » Ajankohtaista » EU:n pesuainelainsääntöön muutoksia

Komission ehdotus pesuaineasetuksen muuttamiseksi julkaistu

Toimiva ja järkevä EU:n kemikaalilainsäädäntö varmistaa osaltaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen sekä sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan. Vuodesta 2005 voimassa ollut EU:n pesuaineasetus (EY) 648/2004 on erinomainen esimerkki tällaisesta sääntelystä.

Euroopan komissio antoi 28.4. muutosehdotuksensa pesuaineasetukseen osana EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen kemikaalistrategiaa. Uudistuksella tavoitellaan entistä tehokkaampaa terveyden ja ympäristön suojelua sekä sisämarkkinoiden toimintaa. Esimerkkeinä yksittäisistä päivityksistä mainittakoon mikro-organismeja sisältävien tuotteiden mukaan ottaminen lainsäädännön sovellusalaan sekä tuotteiden uudelleentäytön sääntely. Myös digitaalisille merkinnöille ehdotetaan uutta sisältöä, pesuaineille ja pinta-aktiivisille aineille esitetään mm. digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa.

Sääntelyn uudistaminen on mahdollisuus virtaviivaistaa ja vahvistaa käytäntöjä säilyttäen samalla sen toimivat osa-alueet ja tavoitteet. Alan teollisuus tukee ehdotuksen yleistavoitteita sekä monia sen yksittäisiä toimia. Mm. pakkausmerkintöjen yksinkertaistaminen lainsäädäntöjen päällekkäisten vaatimusten karsimiseksi on edistysaskel. Lisäksi uudelleentäytettävien tuotteiden myynnin helpottamisella voidaan vähentää ympäristövaikutuksia pakkausjätettä vähentämällä, mikä on kannatettavaa.

Muutosehdotuksissa digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen vaihtoehtona osalle pakkausmerkinnöistä jää vähäiseksi, vaikka monessa EU-politiikassa digitaalisuutta korostetaan. Digitaalisten merkintöjen avulla mahdollistettaisiin tietojen laajempi antaminen sekä pakkausmateriaalien vähentäminen ja toisaalta näin tärkeä tieto, kuten turvallisen käytön ohjeet, olisi saatu paremmin esille pakkauksissa. Kehitystarpeita jää myös tulevaisuuteen.

Seuraavaksi asetusehdotus menee Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntään osana tavallista lainsäätämisjärjestystä. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry seuraa asiaa aktiivisesti ja auttaa jäsenyrityksiään lainsäädäntövaatimusten seuraamisessa.