Pesuainesanasto

Mitä pesu- ja puhdistusaineet sisältävät? Pesuainesanastosta löydät tietoa pesu- ja puhdistusaineiden ainesosista. Etsi haluamasi sana sen alkukirjaimen mukaan tai selaamalla koko listaa. Pesu- ja puhdistusaineissa käytetään lukuisia erilaisia ainesosia, joista sanastoon on listattu vain osa. Sanastoa päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.

Aakkosellinen sanasto:


  • Pesuemäkset
    Pesuemäksien tehtävä pyykinpesuaineissa on säädellä pesuliuoksen pH-arvoa ja nostaa sen emäksisyyttä siten, että tensidien toiminta paranee. Yleisiä pesuemäksiä ovat natriumkarbonaatti ja natriumsilikaatti. Ne pilkkovat likaa hienojakoisemmaksi ja sitovat jossain määrin veteen liuenneita rautasuoloja, mikä estää pyykin kellastumista. Lisäksi silikaatit suojaavat pesukoneen metalliosia korroosiolta. Pesuemästen emäksisyys laimenee ja neutraloituu jätevesissä. Osa emäksistä sitoutuu likaan ja saostuu pois jätevedenpuhdistuksessa.
  • Pinta-aktiiviset aineet
    Ks. tensidit.