Fosfaatit

Fosfaattia käytettiin pitkään pyykinpesuaineissa vedenpehmentäjinä. Sen käyttöä vähennettiin merkittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen.

Koska Euroopan Unionin maissa jätevedenpuhdistuksen tehokkuus vaihtelee, fosforin käyttöä päätettiin useiden vuosien keskustelun jälkeen rajoittaa kuluttajien pesuaineissa koko EU-alueella. Korvaavia vedenpehmentäjiä ovat esimerkiksi zeoliitit, sitraatit ja polykarboksylaatit.

Kuluttajille tarkoitettujen pyykinpesuaineiden fosforirajoitukset estävät fosfaatin käytön pyykinpesuaineissa kokonaan. Rajoitus tuli voimaan 30.6.2013. Vastaava rajoitus tuli voimaan kuluttajille tarkoitetuille konetiskiaineille 1.1.2017.

Lue lisää:
Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu
Tukes: Pesuaineet

Avainsanat Fosfaatit, Vedenpehmentäjät, Ympäristö