Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita

EU:n biosidiasetus 528/2012 harmonisoi biosidivalmisteiden turvallisuusvaatimukset. EU:ssa saa markkinoida ja käyttää ainoastaan sellaisia biosidivalmisteita, joilla on viranomaisen hyväksyntä. Hyväksynnät myönnetään asteittain vuoden 2024 loppuun mennessä. Luvanhakuprosessi on vaativa ja kallis.

Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta organismeilta, kuten tuholaisilta tai bakteereilta (EU:n biosidiasetus 528/2012/EU). Ammattipuhtaussektorilla tyypillisimpiä biosidivalmisteita ovat pintojen, putkistojen ja säiliöiden desinfiointiaineet sekä käsihuuhteet. 

Yhden biosidivalmisteen hyväksymisen hakemisesta aiheutuu yritykselle arviolta noin 200 000 euron kustannukset. Koko nykyisen biosidivalmistevalikoiman hyväksyttämiseen voi keskikokoisella suomalaisella pesu- ja puhdistusainealan yrityksellä kulua yhteensä jopa kolme miljoonaa euroa. Summa on huomattavan suuri suhteessa Suomen laitosten ja teollisuuden ammattikäyttöön tarkoitettujen pesu- ja puhdistusaineiden kokonaismarkkinoiden kokoon, joka vuonna 2013 oli vähän yli 80 miljoonaa euroa. Luku sisältää kaikki ammattituotteet, ei pelkästään desinfiointiaineita. (Lähde: Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry, arvoperuste nettomyynti asiakkaalle ilman alv.).

Vaikutus mm. tuotevalikoimaan

EU:n biosidilainsäädännön tavoitteena on turvata ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso, sekä parantaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa säädösten harmonisoinnin avulla. Tavoitteesta on helppo olla samaa mieltä. Lainsäädäntö on kuitenkin hyvin monimutkainen ja sen toteutus luo haasteita niin yrityksille kuin viranomaisillekin. Monimutkaisesta prosessista ja laajoista tietovaatimuksista seuraa myös se, että toteutus on kallista.

Vaikka EU:n biosidilainsäädännön täysi toteutus vie vuoteen 2024 asti, tuotteiden valmistajien maksettavaksi jäävät kustannukset ovat jo nyt pienentäneet tuotevalikoimia ja nostaneet hintoja. Vaikutukset näkyvät myös tuotekehityksessä, esimerkiksi asiakkaan tarpeisiin räätälöity tuotekehitys ei ole entiseen tapaan mahdollista. Hankaluuksia on odotettavissa myös julkisiin hankintoihin, koska saman tuotteen saatavuutta ei voida välttämättä taata edes kahden vuoden päähän. On myös mahdollista, että ihan kaikki tällä hetkellä markkinoilla olevat tavarantoimittajat eivät enää ole markkinoilla muutaman vuoden kuluttua. Lisäksi biosidivalmisteiden muiden ainesosien saatavuus vuosien päästä on REACH-asetuksen vaatimusten takia epävarmaa.

Biosidituotteet ovat erityishygieniavalmisteita, jotka tuovat merkittävää kansanterveydellistä hyötyä yhteiskunnalle. Tästä näkökulmasta on tärkeää, että jatkossakin on käytössä riittävä valikoima desinfiointiaineita. Jotta monimutkaisen lainsäädännön toteutus helpottuisi, teollisuus ja viranomaiset laativat yhteistyössä vaatimuksia selventäviä ohjeita. Tuotteiden käyttäjien vastuulle jäävät uuteen markkinatilanteeseen sopeutuminen ja tuotteiden turvallinen käyttö.

Lue lisää biosidilainsäädännöstä