Ajankohtaista asiaa pesuaineista

Pesuaineiden puheenaiheita -sivuille on koottu ajankohtaisia keskustelunaiheita pesu- ja puhdistusaineista.

Suomessa on epäilty zeoliitin aiheuttavan sakkaumia pyykinpesukoneisiin ja jäämiä vaatteisiin. Mistä epäily johtuu? Lue lisää sivulta Zeoliitti pyykinpesuaineissa.

Fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen. Pesuaineiden fosfaatin pääsemistä ympäristöön voidaan estää tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella, mutta eri maissa jätevedenpuhdistuksen tehokkuus vaihtelee. Fosfaatin käyttöä pesuaineissa onkin rajoitettu. Lue lisää sivulta Fosfaatit ja ympäristö.

Ympäristön huomiointi on tärkeää sekä lainsäätäjille, pesuaineiden valmistajille että tavallisille kuluttajille. Pesuaineet saavat sisältää vain ainesosia, jotka täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. Lue lisää sivulta Ympäristövaikutukset.