Charter: Pesuaineteollisuuden kestävän kehityksen ohjelma

”Charter for Sustainable Cleaning” on pesuaineteollisuuden vapaaehtoishanke. Se edistää pesu- ja puhdistusaineita valmistavien yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Ohjelman tavoitteena on saada koko ala etsimään yhä parempia ratkaisuja ympäristön kannalta sekä kannustaa myös kuluttajia omaksumaan entistä kestävämpiä tapoja kodinhoitoon.

Euroopan laajuinen hanke alkoi vuonna 2005 ja sitä koordinoi A.I.S.E.. Vuoden 2010 uudistuksessa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota tuote- ja tuoteryhmäkohtaiseen vastuullisuuden arviointiin sekä standardien yhteensopivuuteen. Ohjelman uusin, päivitetty versio 2020+ julkaistiin kesällä 2019 ja se on tehty entistä täydellisemmäksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi huomioiden EU:n kiertotalous- ja muovistrategiat, ilmastonmuutosprioriteetit sekä globaalit poliittiset odotukset. 

Arvioinnin taustalla on elinkaariajattelu, ja vastuullisuuden toteutumista yrityksissä valvoo ulkopuolinen taho. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki alan yritykset A.I.S.E.:n jäsenyydestä riippumatta. 

Hankkeessa mukana olevat yritykset tunnistaa pesu- ja puhdistusainepakkauksissa olevista logoista. Hankkeesta julkaistaan säännöllisesti raportti, jossa kerrotaan ohjelman avulla saavutetuista tuloksista.

Lisätietoja: