Turvallisen käytön ohjeita loppukäyttäjille – SUMI-kortit

Kemikaaleille, jotka luokitellaan vaaralliseksi (esim. syövyttävä), pitää REACH-asetuksen mukaan tehdä käyttöturvallisuustiedote (KTT), jota tulee jakaa eteenpäin toimitusketjussa. Lisäksi jatkokäyttäjien tulee välittää altistumisskenaarioista saatavaa turvallisen käytön tietoa loppukäyttäjille (REACH art. 31.7).

REACH ei kuitenkaan määrittele, missä muodossa tätä tietoa tulisi jakaa. Koska altistumisskenaariot ovat laajoja, monimutkaisia ja ”arkikäyttöön” soveltumattomia, eurooppalainen pesu- ja puhdistusainejärjestö A.I.S.E. sekä sen jäsenyhdistys Hollannin järjestö NVZ ovat kehittäneet pesu- ja puhdistusainealan jatkokäyttäjille tiedon välittämiseen työkalun, ns. SUMI-kortit (Safe Use of Mixtures Information). Vastaavia SUMI-kortteja on käytössä myös muilla toimialoilla, kuten maalisektorilla.

SUMI-korteilla välitetään loppukäyttäjille turvallisen käytön ohjeita käyttökohteittain selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla. SUMI:t eivät kuitenkaan korvaa KTT:ta, koska KTT:t ovat tuote- ja SUMI:t käyttötapakohtaisia.

Yritykset, jotka toimittavat pesu- ja puhdistusaineita teollisuus- tai ammattikäyttöön, voivat siis käyttää SUMI-kortteja apuna viestimään tuotteiden käyttöolosuhteista ja riskinhallintakeinoista.

Esimerkiksi tuotteita päivittäin käyttävät siistijät näkevät helposti SUMI-kortista, minkälaisia suojakäsineitä tarvitaan tai kuinka kauan tuotetta on turvallista käyttää päivittäin. Tuotteista vastaavat yritykset toimittavat oikeat SUMI-kortit asiakkailleen ja tarkistavat, että ne ovat yhdenmukaiset toimittajilta saatujen altistumisskenaarioiden kanssa.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry on suomentanut SUMI-kortit suomalaisten puhtausalan yritysten käyttöön lokakuussa 2018. SUMI-kortit eivät vielä ole käytössä Suomessa, mutta käyttöönottoa valmistellaan.

Lisätietoja:

  • A.I.S.E.
  • DUCC (kemikaalien jatkokäyttäjien koordinointiryhmä) on julkaissut SUMI-kortteja selventävän asiakirjan.
  • Tietoa kemikaalien toimitusketjussa vaadittavasta tiedosta, kuten SUMI-korteista, on saatavilla myös kemikaalivirasto ECHA:n sivuilta.


Vastuuvapauslauseke

SUMI-kortit on tarkoitettu tukemaan seosten toimitusketjun eri toimijoita REACH-velvoitteiden täyttämisessä. Tiedot on koottu parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan. SUMI-kortit on tarkoitettu ainoastaan tiedon välittämiseen ja niiden sisältö saattaa päivittyä. REACH:in velvoitteiden noudattaminen on yksinomaan yritysten vastuulla, eikä A.I.S.E. tai Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry ota vastuuta tietojen käytöstä.

Suomenkieliset SUMI-kortit (58 kpl)

Mikäli et saa auki tiedostoja, voit aina ottaa yhteyttä info (at) kosmetiikkajahygienia.fi, autamme mielellämme!

Englanninkieliset SUMI-kortit sekä ohjeet (myöhemmin ohjeet saatavilla myös suomeksi) korttien käyttöön saa A.I.S.E.:n sivuilta: