Siivoaminen säästää rahaa

Siivouskustannuksissa voi säästää merkittävästi, kun siivous tapahtuu riittävän usein, oikein kohdennetusti, sopivilla menetelmillä ja aineilla.

Siivouspalvelujen ostaja voi vaikuttaa valinnoillaan

 • kiinteistöjen arvon säilymiseen ja remontointitarpeeseen
 • siivouksen kustannustasoon
 • ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja työtehoon sekä
 • yrityskuvaan.


Siivous_rahansaasto

Miten säästää siivouskustannuksissa sekä muissa kustannuksissa?

 • Siivousta tarvitaan riittävän usein. Säännöllinen ja oikein kohdennettu siivous estää lian pinttymisen, jolloin suursiivouksia ei tarvita niin usein.
 • Sijoita kunnollisiin siivousmenetelmiin. Suunnittele siivous aina kohteen, sen käytön ja likaantumisen mukaisesti. Sopimattomat menetelmät lisäävät kustannuksia. Varmista, että siivouksesta päättävät henkilöt ymmärtävät eri menetelmien vaikutukset pintoihin.
 • Huolehdi, että siivousaineita käytetään riittävästi. Tehokkailla puhdistus- ja hoitoaineilla siivoustyö sujuu ripeästi. Työkustannukset ovat huomattavasti suurempi kuluerä kuin aineiden kustannukset.
 • Älä säästä henkilökuntaasi sairaaksi. Pöly ja epäpuhtaudet työpaikalla saattavat lisätä allergiaoireita. Puhtaissa tiloissa sisäilmanlaatu ja hygieniataso ovat parempia ja sairauspoissaolot vähenevät.
 • Huolehdi siivoustyöntekijöiden hyvinvoinnista. Siivoojien työ helpottuu, kun ylläpitosiivouksessa käytetään kohteeseen sopivia koneita, aineita ja annostuksia. Kun ylläpitosiivous on tehokasta, siivoojan ei tarvitse tehdä raskaita perussiivouksia liian usein. Hyvin puhdistetusta ja hoidetusta pinnasta lika irtoaa helposti ja työskentely on ergonomista.

Siivouspalvelujen ostajan muistilista

 • Perehdy siivottaviin tiloihin
 • Määritä haluttu puhtaustaso
 • Hyödynnä palveluliikkeen asiantuntemus
 • Tiedota sovitusta siivouksesta tilojen käyttäjille
 • Sovi laadunvalvonnasta ja käyttäjien tyytyväisyyskyselystä
 • Osta puhtautta, älä työtunteja!

Näin säästät rahaa siivoamalla: Siivouspalveluiden ostajan opas
Näin säästät rahaa siivoamalla: Siivouspalveluiden ostajan opas
Esite siivouspalvelujen ostajalle
1.4 MB, päivitetty 5.2.2015