Kosmetiikkateollisuus vaikuttaa Euroopan talouteen ja ihmisten arkeen

(info a teknokemia.fi), 29.11.2016

Kosmetiikalla on merkittävä rooli Euroopassa. Suurin osa Euroopan 500 miljoonasta kuluttajasta käyttää kosmetiikkaa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteita päivittäin suojatakseen terveyttään, parantaakseen hyvinvointiaan tai itsetuntoaan. Oli kyse sitten värikosmetiikasta, sampoosta tai hammastahnasta ne ovat olennainen osa elämäämme. Kosmetiikka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme. Kosmetiikkateollisuus on myös tärkeä osa Euroopan taloutta.

‒ Kosmetiikkateollisuudella on merkittävä sosiaalinen ja taloudellinen merkitys Euroopassa. Eurooppa on maailman suurin kosmetiikkamarkkina. Sen arvo vuonna 2015 oli noin 77 miljardia euroa ja se työllistää arvoketjussaan yli 1,5 miljoonaa henkilöä, sanoo Cosmetics Europen johtaja John Chave. 

Kosmetiikka auttaa oman elämän hallinnassa

Kosmetiikalla on ilmeinen vaikutus ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Saksalainen psykologiaan ja strategiseen osaamiseen erikoistunut rheingold salon teki Saksan kosmetiikkajärjestö IKW:lle tutkimuksen kosmetiikan käytön vaikutuksista nuoriin. Tutkimuksen mukaan itsestä huolehtiminen vaikuttaa positiivisesti nuorten minäkuvaan. Moni nuori käyttää kosmetiikkaa tunteakseen itsensä rennommaksi ja olonsa turvallisemmaksi epävarmassa maailmassa. Kauneudenhoito on yksi keino hallita omaa elämää.

Kosmetiikan turvallisuus tärkeää

Euroopan markkinoilla saa olla vain tuotteita, joille tuotteesta vastaava yritys on tehnyt riskinarviointiin perustuvan turvallisuusselvityksen. Tällä varmistetaan, että kuluttajien saatavilla on turvallista kosmetiikkaa ja että he voivat nauttia arjessa sen tuomasta hyvästä vaikutuksesta.

‒ EU:n kosmetiikkalainsäädäntö on maailman tiukin ja EU-markkinoilla kosmetiikkatuotteiden tulee noudattaa EU:n kosmetiikka-asetusta (1223/2009/EY), joka asettaa vaatimukset kosmetiikan turvallisuudelle, toteaa Vrije Universityn professori Vera Rogiers.

Näitä asioita käsiteltiin laajemmin Teknokemian Yhdistyksen 29.11.2016 järjestämässä seminaarissa Personal Care in the Modern Society. 

Lähteet:

Cosmetics Europe Report (2016) Socio-economic contribution of the European cosmetics industry

An in-depth psychological-representative study from rheingold salon compiled for IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association

EU:n kosmetiikka asetus (1223/2009/EY)Takaisin

Euroopan kosmetiikkateollisuus

  • Markkinan koko 77 miljardia €.
  • Viennin arvo 17,2 miljardia €.
  • Suora työllistävä vaikutus 152 000 henkilöä.
  • Alalla työskentelee 26 000 tiedemiestä.
  • Panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1,27 miljardia € vuodessa.
  • Kosmetiikkamyynnin jakautuminen tuoteryhmittäin (%):
Myynnin jak EU 2015

Suomen kosmetiikkamarkkinat

  • Markkinan koko 900 milj. €.
  • Viennin arvo n. 40 milj. €.
  • Kosmetiikkamyynnin jakautuminen tuoteryhmittäin (%):
Suomi kosm myynnin jak 2015