Seminaari Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori osa julkista hyvinvointiamme

Seminaari Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori osa julkista hyvinvointiamme

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 26.10.2015

Teknokemian Yhdistys ry järjestää 19.1.2016 Tampereella yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa pesu- ja puhdistusainehankinnoista vastaaville seminaarin Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori osa julkista hyvinvointiamme. Tilaisuus tarjoaa hankintapäätöksiin vaikuttavaa tuoretta tietoa kemikaalilainsäädännöstä sekä ajankohtaisen tietopaketin uuden hankintalain mukanaan tuomista muutoksista.

Puhujat ovat oman alansa ammattilaisia, mukana ovat:

  • HUS-Desikon kehittämispäällikkö Maarit Roininen: Hygienian merkitys julkisissa tiloissa ja teollisuudessa
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Asiantuntija, varatuomari Jukka Lehtonen: Hankintalainsäädännön keskeisimmät uudistukset
  • Tukesin rekisteripäällikkö Matti Vartiainen: Kemikaalien tiedonkulku valmistajilta käyttäjille ja viranomaisille
  • Teknokemian Yhdistyksen toimitusjohtaja Sari Karjomaa: Kemikaalilainsäädännön kokonaiskuva, case biosidi


Ilmoittautuminen on päättynyt.Takaisin