Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 11.5.2015

EU:n biosidiasetus 528/2012 harmonisoi biosidivalmisteiden (esim. desinfiointiaineet) turvallisuusvaatimukset. EU:ssa saa markkinoida ja käyttää ainoastaan sellaisia biosidivalmisteita, joilla on viranomaisen hyväksyntä. Hyväksynnät myönnetään asteittain vuoden 2024 loppuun mennessä. Luvanhakuprosessi on vaativa ja kallis.

Yhden biosidivalmisteen hyväksymisen hakemisesta aiheutuu yritykselle arviolta noin 200 000 euron kustannukset. Koko nykyisen biosidivalmistevalikoiman hyväksyttämiseen voi keskikokoisella suomalaisella pesu- ja puhdistusainealan yrityksellä kulua yhteensä jopa kolme miljoonaa euroa. Summa on huomattavan suuri suhteessa Suomen pesu- ja puhdistusaineiden kokonaismarkkinoiden kokoon.

Tuotevalikoima pienenee ja hinnat nousevat

Biosidilainsäädännön tavoitteena on mm. turvata ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Tavoitteesta on helppo olla samaa mieltä. Lainsäädäntö on kuitenkin hyvin monimutkainen ja sen toteutus luo haasteita yrityksille ja on kallista.

Vaikka EU:n biosidilainsäädännön täysi toteutus vie vuoteen 2024 asti, tuotteiden valmistajien maksettavaksi jäävät kustannukset ovat jo nyt pienentäneet tuotevalikoimia ja nostaneet hintoja. Vaikutukset näkyvät myös tuotekehityksessä, esimerkiksi asiakkaan tarpeisiin räätälöity tuotekehitys ei ole entiseen tapaan mahdollista. Hankaluuksia on odotettavissa myös julkisiin hankintoihin, koska saman tuotteen saatavuutta ei voida välttämättä taata edes kahden vuoden päähän. On myös mahdollista, että ihan kaikki tällä hetkellä markkinoilla olevat tavarantoimittajat eivät enää ole markkinoilla muutaman vuoden kuluttua.

Biosidituotteet ovat erityishygieniavalmisteita, jotka tuovat merkittävää kansanterveydellistä hyötyä yhteiskunnalle. Tästä näkökulmasta on tärkeää, että jatkossakin on käytössä riittävä valikoima desinfiointiaineita.

Lue lisää:

Biosidilainsäädäntö haaste pesuainemarkkinoilleTakaisin