Lievää kasvua kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoilla

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 12.3.2015

Teknokemian 605 miljoonan euron kokonaismarkkinat kasvoivat Suomessa euromääräisesti 1,0 % vuonna 2014. Laajan tuotepaletin sisällä nähtiin sekä nousua että laskua. *).

*) Luvut perustuvat Teknokemian Yhdistys ry:n (TY) jäsenyritysten ilmoittamiin lukuihin, joiden arvoperustana on kotimaan myynti asiakkaalle ilman arvonlisäveroa. Edellisen vuoden vertailuluvut on päivitetty vastamaan vuoden 2013 tilannetta. Vuoden 2014 tilastotiedot kattavat noin 90 % koko alan markkinoista.

Teknokemian alan tuotteisiin kuuluvat sekä kuluttajille että ammattikäyttöön tarkoitetut kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet.

Ammattipuhtaus- ja hygieniasektorin pesuainemarkkinat jatkoivat edellisvuosien tapaan hienoista kasvuaan. Sektorin myynti kehittyi kokonaisuudessaan 1 % markkinoiden arvon ollessa 72 miljoonaa euroa.

Kodin pesu- ja puhdistusaineiden myynti kehittyi teknokemian alan tuotteista eniten (6 %). Tilastossa mukana olevien yritysten kokonaismyynti oli 101 miljoonaa euroa.

Kosmetiikan kokonaismyynnissä ei tapahtunut muutosta vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2014 kokonaismarkkinoiden arvo oli 403 miljoonaa euroa. Tuoteryhmätasolla ihonhoito- sekä hygieniavalmisteiden myynti kasvoi, kun taas värikosmetiikan, tuoksujen ja hiustenhoitotuotteiden laski hieman.

Tuoteryhmien osuudet kosmetiikan kokonaismarkkinoista ovat: hiustenhoito 31 %, ihonhoito 27 %, hygienia 21 %, värikosmetiikka 17 % sekä tuoksut ja parfyymit 4 %. Kosmetiikan jakelukanavista eniten myyntiä kasvatti apteekkikanava, jossa kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden myynti kasvoi 9 %. 

Lisätietoja
Kotimaan myyntitilastot
TilastohinnastoTakaisin