Kosmetiikkateollisuus selvittää vaihtoehtoja mikromuoveille

(info a teknokemia.fi), 4.9.2014

Mereen joutunut muovijäte hajoaa vedessä hyvin pieniksi palasiksi, ns. mikromuoveiksi. Mikromuovien vaikutuksista merivesiympäristöön ja vesieliöihin on viime aikoina käyty paljon keskustelua ympäri Eurooppaa, erityisesti Alankomaissa ja Britanniassa. Vaikka pääosa merten mikromuoviongelmasta on peräisin pieniksi palasiksi hajonneista muovituotteista, keskusteluissa on pohdittu myös kosmetiikan mikromuovien osuutta merten muoviongelmaan.

Todennäköisesti kosmetiikan osuus asiaan on hyvin pieni. Siitä huolimatta kosmetiikkateollisuus selvittää vaihtoehtoja mikromuoveille. Jotkut yritykset ovat jo luopuneet näiden aineiden käytöstä ja jotkut ovat asettaneet tavoitteeksi luopua kokonaan mikromuoveista muutaman seuraavan vuoden kuluessa.

Kosmetiikassa käytetään mikromuoveja* poishuuhdeltavien kuorinta- ja pesutuotteiden ainesosina. Mikromuoveja voi korvata esimerkiksi polysakkarideilla, mineraaleilla, maitohappojohdannaisilla ja vahoilla. Vaihtoehtojen hakemisessa on omat haasteensa, koska korvaavien ainesosien valintaan vaikuttavat muun muassa ainesosan turvallisuus, saatavuus, toimivuus ja ympäristövaikutukset.

* Cosmetics Europen määritelmän mukaan mikromuovit ovat synteettisiä, veteen liukenemattomia ja kiinteitä ja < 5mm kokoisia muovipartikkeleita.Takaisin