Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 26.6.2014

Pesu- ja puhdistusaineiden luokitusten, merkintöjen ja pakkausten tulee olla CLP-asetuksen (1272/2008/EY) *) mukaisia 1.6.2015 alkaen.

CLP 2015 -banneri

1.6.2015 alkaen ei enää saa saattaa markkinoille väistyvän lainsäädännön mukaisia pesu- ja puhdistusaineita. Kauppojen hyllyillä saa kuitenkin olla väistyvän lainsäädännön mukaisilla merkinnöillä varustettuja tuotteita aina 1.6.2017 asti.

Hyvää tietoa kemikaalilainsäädännöstä on saatavilla kansallisten viranomaisten neuvontapalvelusta tai Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n sivuilta.

Kemikaalien uudet varoitusmerkinnät:

Pesuaineiden varoitusmerkinnät

*) CLP -asetus = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.Takaisin