Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat vakaat

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 19.3.2014

Vuonna 2013 teknokemian kokonaismarkkinoiden arvo oli 624 miljoonaa euroa markkinoiden kasvaessa vuoteen 2012 verrattuna 1,0 %.


Teknokemian alan tuotteisiin kuuluvat sekä kuluttajille että ammattikäyttöön tarkoitetut kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet.

Laitosten - ja teollisuuden pesuainemarkkinat piristyivät vuonna 2012 ja maltillinen kasvu jatkui vuonna 2013. Sektorin myynti kehittyi 2 % ja markkinoiden arvo oli 74 miljoonaa euroa. Laitos- ja teollisuuspesuaineiden myynnin veturina toimivat teollisuuspesuaineet ja kemikaalit 8 % kasvulla. Myös laitosten astianpesuaineiden myynnin kasvu 5 % vaikutti kokonaismarkkinoiden kehitykseen positiivisesti.

Kosmetiikkamarkkinat jatkoivat tasaista kasvuaan. Vuonna 2013 kasvu oli lähes 2 % kokonaismarkkinoiden ollessa 420 miljoonaa euroa. Eniten kasvua saavuttivat hygieniatuotteet (6 %). Toiseksi eniten kasvoi ihonhoitotuotteiden myynti (2 %). Lisäksi suurimman tuoteryhmän hiustenhoidon myynti nousi 1 % edellisvuodesta, kun taas värikosmetiikan myynti laski 1 %. Parfyymien ja tuoksujen myynti laski 3 %. Tuoteryhmien osuudet kokonaismarkkinoista ovat: hiustenhoito 31 %, ihonhoito 26 %, hygienia 22 %, värikosmetiikka 17 % sekä tuoksut ja parfyymit 5 %. Jakelukanavista eniten kosmetiikkamyyntiä kasvatti apteekkikanava, jossa kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden myynti kasvoi lähes 10 %.

Kodin pesu- ja puhdistusaineisiin kuuluvat tekstiilien pesu- ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Näiden tuotteiden myynti laski 3 % kokonaismyynnin ollessa 98 miljoonaa euroa.

Luvut perustuvat Teknokemian Yhdistys ry:n (TY) jäsenyritysten ilmoittamiin lukuihin, joiden arvoperustana on kotimaan myynti asiakkaalle ilman arvonlisäveroa. Edellisen vuoden vertailuluvut on päivitetty vastamaan vuoden 2013 tilannetta. Inflaation vaikutusta ei ole huomioitu luvuissa. Tilastotiedot kattavat noin 90 % koko alan markkinoista.

Lisätietoja
Eeva-Mari Karine
asiantuntija
eeva-mari.karine a teknokemia.fi
puh. 09 1728 4336

TilastotietoaTakaisin