Kommentti Tukesin tiedotteeseen 3.1.2014: Tietoa ja harkintaa tarvitaan käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa

Eeva-Mari Karine (eeva-mari.karine a teknokem.fi), 4.1.2014

Tukes tiedotti ”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä vastaavia henkilöitä varmistamaan, että sekä erilaisten pintojen että ihon desinfiointiin käytetään vain valmisteita, joiden tehoaineet ovat EU:ssa sallittuja. Lisäksi valmisteiden käytön kussakin kohteessa on oltava tarkoin ennalta harkittua ja selkeästi ohjeistettua.”. Asia on ollut esillä myös mm. Ylen uutisissa (3.1.) sekä Helsingin Sanomissa (4.1.).

Tukes mainitsee erikseen PHMB:n. PHMB on biosiditehoaine, joka on mukana EU:n biosidilainsäädännön mukaisessa arviointiohjelmassa. Jos riskinarviointi osoittaa, että PHMB:n käyttöä tulee säädellä uusilla rajoituksilla, nämä rajoitukset tulevat osaksi PHMB:tä sisältävien desinfiointivalmisteiden hyväksyntää. Arviointiohjelman aikana ainetta sisältävät valmisteet ovat sallitusti markkinoilla kemikaali- ja biosidilainsäädännön mukaisesti. Lainsäädäntö edellyttää, että tuotteiden käytön on oltava turvallista. Tuotteissa on oltava asianmukaiset käyttöohjeet turvallisuuden takaamiseksi. Yritykset ovat vastuussa markkinoimiensa ja käyttämiensä kemikaalien turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta.

Haluamme tuoda keskusteluun seuraavia näkökulmia:
  • Lopputuotteen käyttöohjeita pitää aina noudattaa – näin minimoidaan mahdolliset riskit. Esimerkiksi mikäli käyttöohjeessa ohjeistetaan hengityssuojaimen käyttöön, se on tehty nimenomaan altistuksen vähentämiseksi ja ohjetta on noudatettava, tai mikäli käsien desinfiointiainetta joudutaan käyttämään lapsille, tulee käyttöohjeita ehdottomasti noudattaa ja valvoa käyttöä.
  • Desinfiointiaineiden käytössä on hyvä noudattaa Tukesin suosittamaa harkintaa.
  • Vastuulliset yritykset noudattavat lainsäädäntöä ja käyttävät tuotteissaan vain lainsäädännön sallimia aineita.


Lue myös: Kommentti Tukesin tiedotteeseen 10.12.2012 – Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla

Lisätietoja:
Sari Karjomaa
toimitusjohtaja
sari.karjomaa a teknokemia.fi
puh. 050 342 9934Takaisin