Cosmetics Europen suositus säilöntäaine MIT:n käytöstä

Eeva-Mari Karine (eeva-mari.karine (at) teknokem.fi), 13.12.2013

Eurooppalaista kosmetiikkateollisuutta edustava Cosmetics Europe on 12.12.2013 päättänyt suositella, että kosmetiikkateollisuus luopuu vapaaehtoisesti Methylisothiazolinonen (käytetään lyhennettä MIT tai MI) käytöstä iholle jätettävissä (leave-on) kosmetiikkatuotteissa ja kosmetiikkapyyhkeissä (wipes). Suositus perustuu siihen, että allergiat aineelle ovat lisääntyneet viime aikoina huomattavasti, ja kosmetiikkateollisuus haluaa varmistaa kuluttajien turvallisuuden.

Kosmetiikkateollisuuden edustajat ovat keskustelleet MIT:in aiheuttamista allergiatapauksista ihotautilääkäreiden kanssa (the European Society of Contact Dermatitis, ESCD) ja tulleet siihen tulokseen, että allergiatapausten vähentämiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi aineen käytöstä on syytä luopua iholle jätettävissä kosmetiikkatuotteissa ja kosmetiikkapyyhkeissä. On toivottavaa, että teollisuus toimii ja huomioi suosituksen tuotekehityksessään niin pian kuin mahdollista, jo ennen kuin asia tulee lainsäädäntöön.

Suomen kosmetiikka-alan etujärjestö Teknokemian Yhdistys ry suosittelee yrityksiä toimimaan Cosmetics Europen suosituksen mukaisesti.

Taustatietoja
Methylisothiazolinone (MIT) on tehokas säilöntäaine, jota on käytetty monissa kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa. Komission kosmetiikkatuotteiden ja kulutustavaroiden tiedekomitea (The Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food products intended for Consumers, SCCNFP*) totesi aineen turvalliseksi kosmetiikan säilöntäaineeksi vuonna 2004, minkä jälkeen se hyväksyttiin vuonna 2006 kosmetiikkadirektiivin (76/768/EEC) sallittujen säilöntäaineiden listalle. Sitä on saanut käyttää sekä pois-huuhdeltavissa että iholle jätettävissä tuotteissa maksimipitoisuudella 0,01 % (100 ppm).

Ainetta on käytetty sen hyvien säilöntäaineominaisuuksien vuoksi laajasti eri tuoteryhmissä. Viimeaikaiset ihotautilääkäreiden julkaisut ovat kuitenkin osoittaneet, että allergiat aineelle ovat lisääntyneet jyrkästi. Teollisuus on suhtautunut tietoon vakavasti ja käynyt läpi alan asiantuntijoiden kanssa aineesta saatavilla olevaa kliinistä, toksikologista ja kosmetiikan haittavaikutustietoa läpi. Analyysimenetelmänä käytettiin QRA-menetelmää (Quantitative Risk Assessment for allergens), jota ei käytetty vielä yleisesti vuonna 2004, jolloin tiedekomitea arvioi aineen turvallisuuden kosmetiikkakäytössä. Aineiston perusteellisen läpikäynnin tulokset osoittavat, että MIT:iä sisältävien iholle jätettävien tuotteiden (ml. kosmetiikkapyyhkeet) käytöllä ja kosketusallergioilla on selvä yhteys. Tämän vuoksi käytön lopettaminen tällaisissa tuotteissa alentaa mitä todennäköisimmin allergiatapauksia huomattavasti.

*) SCCNFP on nykyään SCCS (the Scientific Committee on Consumer Safety) ja se on komission riippumaton tiedekomitea, joka arvioi kosmetiikan ainesosien turvallisuutta.Takaisin