Kosmetiikka-asetuksen siirtymäaika päättyy: Yhteinen kosmetiikkalainsäädäntö koko Eurooppaan

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 11.7.2013

EU:n kosmetiikka-asetuksesta (1223/2009) tulee 11.7.2013 alkaen sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Kansallisia poikkeuksia ei ole. Asetus korvaa täysin nykyisen kosmetiikkalainsäädännön. Suomessa asetusta täydentää kansallinen laki, jolla säädetään pakkausmerkintöjen ja tuotetietojen kielestä sekä valvovista viranomaisista.

Tällä hetkellä voimassa olevan kosmetiikkalainsäädännön periaate on, että markkinoilla on vain turvallisia tuotteita ja vastuu kosmeettisen valmisteen määräystenmukaisuudesta ja turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla eli valmistajalla, EU-maahantuojalla ja jakelijoilla. Sama turvallisuusperiaate säilyy uudessa laissa. Lainsäädännön muutosten taustalla on halu parantaa kuluttajien ja tuotteiden loppukäyttäjien turvallisuutta edelleen sekä kehittää markkinavalvontaa.

Kuluttajalle muutos näkyy ainoastaan pakkausmerkinnöissä. Nykylainsäädännön pakkausmerkintävaatimukset säilyvät, mutta lisäksi pakkauksiin tulee tuotteesta riippuen eräitä uusia tai vaihtoehtoisia merkintöjä:

  • Nanomateriaalit ilmoitetaan ainesosaluettelossa kyseisen ainesosan perässä sanalla "nano".
  • Alkuperämaa tulee ilmoittaa tuotteille, jotka on valmistettu EU:n ulkopuolella.
  • Jos tuote säilyy enintään 30 kuukautta, on säilyvyys aikaisemmin voitu merkitä vain "parasta käytettynä ennen" -lauseella ja päivämäärällä. Asetuksen myötä tämän voi halutessaan korvata tiimalasi-symbolilla ja päivämäärällä. Sen sijaan yli 30 kuukautta säilyvät tuotteet merkitään entiseen tapaan ”säilyvyys avaamisen jälkeen” -merkinnällä, joka kertoo, kuinka kauan tuote on avaamisen jälkeen turvallinen.


EU:n uusi kosmetiikka-asetus tuo uusia vaatimuksia kosmetiikan valmistajille ja EU-maahantuojille sekä jakelijoille. Uudet vaatimukset liittyvät mm. vastuuhenkilön (toiminnanharjoittaja) nimeämiseen, turvallisuusarviointeihin ja tuotetietoihin, valmisteiden ilmoittamiseen EU:n kosmetiikkarekisteriin sekä tiedonkulun parantamiseen toimitusketjussa. Teknokemian Yhdistys on kouluttanut ja neuvonut jäsenyrityksiään aiheesta paljon viime vuosina ja kosmetiikkateollisuus on hyvin valmistautunut uuteen asetukseen.

Asetuksen lisäksi Suomessa tulee voimaan 11.7.2013 uusi kansallinen laki kosmeettisista valmisteista. Lailla säädetään EU:n kosmetiikka-asetuksen valvonnasta sekä pakkausmerkintöjen ja tuotetietojen kielivaatimuksista.

Lisätietoa:

EU:n kosmetiikka-asetus (1223/2009/EY)
Laki kosmeettisista velmisteista 492/2013
Tukes: Kosmetiikka
Komission kosmetiikkasivut
Komission sähköinen tuotteiden ilmoitustietokanta (kosmetiikkayrityksille ja viranomaisille)
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Kosmeettisten valmisteiden valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä TullilleTakaisin