Muutoksia Euroopan kosmetiikkalainsäädäntöön

Eeva-Mari Karine (eeva-mari.karine a teknokemia.fi), 5.6.2013

Uutta kosmetiikka-asetusta tulee soveltaa kokonaisuudessaan heinäkuussa - onko yrityksesi valmistautunut näihin muutoksiin? Teknokemian Yhdistyksen (TY) jäsenyrityksiä on pidetty ajan tasalla kosmetiikka-asetuksen mukanaan tuomista muutoksista ja velvoitteista vuodesta 2009 lähtien, jolloin asetus tuli voimaan.

EU:n kosmetiikka-asetusta (1223/2009/EY) tulee soveltaa kokonaisuudessaan 11.7.2013 alkaen ja käytännössä asetus korvaa täysin nykyisen kosmetiikkadirektiiviin (76/768/ETY) perustuvan kosmetiikkalainsäädännön. Koska kyseessä on EU -asetus, se on sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, eikä kansallisia poikkeuksia ole. Yritysten on tullut siirtyä noudattamaan asetuksen vaatimuksia ennakoivasti, koska kaikkien valmisteiden on oltava asetuksen vaatimusten mukaisia 11.7.

Tällä hetkellä voimassa olevan kosmetiikkalainsäädännön periaate on, että markkinoilla on vain turvallisia tuotteita ja vastuu kosmeettisen valmisteen määräystenmukaisuudesta on toiminnanharjoittajalla. Sama periaate säilyy EU:n kosmetiikka-asetuksessa. Asetus tuo kuitenkin mukanaan uusia vaatimuksia kaikille toimitusketjun toimijoille niin tuotteiden valmistajille, EU-maahantuojille kuin jakelijoille. Keskeiset muutokset liittyvät tuotetietoihin ja turvallisuusarvioinnin tekemiseen. Tuotetietoihin pitää sisällyttää entistä enemmän tietoa ja myös turvallisuusarvioinnille on asetettu lisävaatimuksia. Myös tiedonkulkua toimitusketjussa on parannettu, missä vastuita on sekä vastuuhenkilöllä että jakelijoilla. Lisäksi kaikki markkinoilla olevat kosmeettiset valmisteet, sekä nykyiset että uudet, tulee ilmoittaa komission sähköiseen tietokantaan. Myös muutoksia pakkausmerkintävaatimuksiin tulee.

Teknokemian Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisen kattojärjestön Cosmetics Europen (CE) kanssa asetukseen liittyvissä asioissa. TY välittää tätä tietoa jäsenyrityksilleen sekä neuvoo ja ohjeistaa jäsenyrityksiään asetuksen toimeenpanossa. Kotisivumme antavat yleiskatsauksen asetuksen vaatimuksista, mutta jäsenyrityksiämme neuvomme asetuksen vaatimuksista vielä tarkemmin.

Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntöTakaisin