Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 30.6.2013

Kuluttajille tarkoitettujen pesuaineiden fosforirajoitukset estävät kokonaan fosfaatin käytön pyykinpesuaineissa 30.6.2013 alkaen. Vastaava rajoitus tulee voimaan kuluttajille tarkoitetuille konetiskiaineille 1.1.2017.

EU:n pesuaineasetuksen muutoksen (259/2012/EU) mukaan EU:n alueella ei enää 30.6.2013 alkaen saa saattaa markkinoille kuluttajille tarkoitettuja pyykinpesuaineita, jos niiden kokonaisfosforimäärä on 0,5 grammaa tai enemmän pesua kohti. Käytännössä tämä estää kokonaan fosfaattien käytön pyykinpesuaineiden vedenpehmentimenä.

Rajoitus koskee seuraavia pyykinpesutuotteita:

  • kaikki pyykinpesuaineet (käsinpesu ja konepesu)
  • ennen pesua ja pesun aikana käytettävät tahranpoistoaineet
  • pesukoneissa käytettävät vedenpehmennysaineet (ei normaalisti tarvita Suomessa, koska Suomessa vesi on pehmeää, joten tämä koskee lähinnä Keski-Eurooppaa)
  • huuhteluaineet
  • valkaisuaineet


Fosfaatti on ollut yksi pyykinpesuaineiden vedenpehmentäjistä. Vedenpehmentäjien tehtävä on sitoa pesuveden kovuustekijät, kuten kalsium ja magnesium, yhdisteiksi, joista ei ole haittaa pesutapahtumassa. Näin muut pesuaineen ainesosat pystyvät suoriutumaan tehtävästään. Fosfaatin käyttöä vähennettiin ympäristösyistä merkittävästi jo 1990-luvulla, koska fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen. Koska jätevedenpuhdistuksen tehokkuus vaihtelee Euroopan Unionin maissa, EU:n komissio päätti asettaa fosforin käytölle EU-laajuisia rajoituksia kuluttajien pesuaineissa, ensin pyykinpesuaineissa 2013 ja seuraavaksi konetiskiaineissa 2017. Yleisimmät vedenpehmentäjät tällä hetkellä ovat sitraatti, polykarboksylaatti ja zeoliitti.

Lisätietoa:
EU:n pesuaineasetuksen muutos, joka säätää fosforirajoituksista (259/2012/EU)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): PesuaineetTakaisin