Täydellinen kosmetiikan eläinkoekielto voimaan EU:ssa

Teknokemian Yhdistys (info a teknokemia.fi), 12.3.2013

EU:ssa ei saa enää markkinoida kosmetiikkaa, jonka turvallisuusarviointiin on käytetty eläinkokeita. Kielto koskee sekä valmiita tuotteita että kosmetiikan ainesosia.

Kielto on tullut voimaan vaiheittain. Valmiiden tuotteiden turvallisuuden testaaminen kiellettiin EU:ssa jo 2004. Kosmetiikan ainesosien eläinkokeet kiellettiin EU:ssa kokonaan 2009 (testauskielto), samoin sellaisten kosmetiikkatuotteiden markkinointi, joiden ainesosia on testattu eläinkokeilla kiellon voimaantulon jälkeen (markkinointikielto). Markkinointikiellolle EU asetti pitemmän siirtymäajan kaikkien monimutkaisimmille testityypeille (toistuvan annostelun myrkyllisyys, mukaan lukien ihoärsytys ja karsinogeenisuus, lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset ja toksikokinetiikka) 11.3.2013 asti.

Nyt tämäkin takaraja on saavutettu. Eläinkoekiellot ovat olleet kosmetiikkateollisuuden tiedossa jo vuosikausia ja niihin on varauduttu. Euroopan kosmetiikkateollisuus onkin vuosia panostanut eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen ja tulee jatkamaan tätä työtä. Lopullisena tavoitteena on saada eläinkokeet loppumaan maailmanlaajuisesti.

Kosmetiikkateollisuus on vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen edelläkävijä ja on jo saavuttanut tuloksia, joista hyötyvät monet muutkin teollisuuden alat. Eläinkoekieltojen vaikutusta alan innovaatio- ja kehitysmahdollisuuksiin ei vielä tässä vaiheessa voi arvioida. Varmaa on, että markkinoilla tulee edelleen olemaan ainoastaan turvallisia tuotteita.

Lisätietoja:
Teknokemian Yhdistys ry
Puh. (09) 172 841Takaisin
Täydellinen kosmetiikan eläinkoekielto voimaan EU:ssa