Kommentti Tukesin tiedotteeseen 10.12.2012: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla

Teknokemian Yhdistys (info a teknokemia.fi), 14.1.2013

Tukes varoitti 10.12.2012 (1), että hometaloja ei tule käsitellä suihkutettavilla desinfiointiaineilla, jotka sisältävät EU:ssa biosidikäytöissä jo kiellettyjä tai pian kiellettäviä polymeerisiä guanidiineja PHMG, Akacid ja Akacid Forte. Tukes suosittelee lisäksi, että PHMB:tä sisältäviä suihkutettavia desinfiointiaineita ei käytettäisi sisätiloissa. Suositus perustuu EU:n kemikaaliviraston (ECHA) alaisen komitean (RAC) arvioon PHMB:n vaaraominaisuuksista.

PHMB on biosiditehoaine, joka on monien muiden tehoaineiden tapaan mukana EU:n biosidilainsäädännön mukaisessa arviointiohjelmassa. Sen riskinarviointi on kesken (2). Jos riskinarviointi osoittaa, että PHMB:n käyttöä tulee säädellä uusilla rajoituksilla, nämä rajoitukset tulevat osaksi PHMB:tä sisältävien desinfiointivalmisteiden hyväksyntää. Arviointiohjelman aikana ainetta sisältävät valmisteet ovat sallitusti markkinoilla kemikaali- ja biosidilainsäädännön mukaisesti Tukesin tiedotteen (1) mukaisissa käytöissä. Lainsäädäntö edellyttää, että tuotteiden
käytön on oltava turvallista.

Tukesin suositus (1) on herättänyt keskustelua PHMB:n käytöstä. Teknokemian Yhdistyksen jäsenyritysten tietojen mukaan PHMB:tä ei tällä hetkellä juurikaan käytetä biosiditehoaineena suihkutettavana desinfiointiaineena. Joitakin yksittäisiä teollisuuden automaattisia erikoissovelluksia voi olla, joissa ei tuotteen käytön aikana ole ihmisiä läsnä. PHMB:tä käytetään
pieninä pitoisuuksina eräissä muissa desinfiointituotteissa, useimmin ei-sumutettavassa muodossa. Kemikaalilain mukaan yritykset ovat vastuussa markkinoimiensa ja käyttämiensä kemikaalien turvallisuudesta.

Lisätietoja:
Sari Karjomaa
toimitusjohtaja
sari.karjomaa a teknokemia.fi
puh. 050 342 9934

Linkit:
(1) Tukesin tiedote 10.12.2012: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla
(2) Tukesin ammattilaistiedote 30.11.2012: Rajoituksia ja kieltoja eräille desinfiointiaineille

Teknokemian Yhdistys ry on kosmetiikka- ja pesuainealan suomalainen etujärjestö, joka edustaa sekä alan kotimaisia valmistajia että maahantuojia.
Takaisin