Kosmetiikan markkinointiin eurooppalaiset itsesäätelyohjeet

Teknokemian Yhdistys (info a teknokemia.fi), 14.12.2012

Suomessa otetaan käyttöön eurooppalaiset kosmetiikan mainonnan itsesäätelyohjeet. Ohjeet opastavat kosmetiikkayrityksiä vastuulliseen markkinointiin.

Eurooppalainen kosmetiikkajärjestö Cosmetics Europe on julkaissut kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeet. Järjestön jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita. Suomessa ohjeiden virallista suomennosta ovat olleet tekemässä Teknokemian Yhdistys ry, Mainostajien Liitto ja Keskuskauppakamari. Kuluttajavirasto on markkinointia valvovana viranomaisena tutustunut ohjeisiin ja pitää niitä kattavina.

Ohjeiden tavoitteena on lisätä kuluttajien tyytyväisyyttä kosmetiikan markkinointiin ja heidän mahdollisuuksiaan tehdä tietoisia ostopäätöksiä. Lähtökohtana on, että markkinointi on rehellistä ja totuudenmukaista. Tuotteista esitetyt väitteet on pystyttävä todistamaan. Kuvia käsiteltäessä on huolehdittava siitä, että mainos ei anna harhaanjohtavaa vaikutelmaa tuotteen ominaisuuksista.

Jos tuotteen ominaisuuksia korostetaan julkisuuden henkilöiden tai asiantuntijoiden suosituksilla,
suositusten on oltava aitoja, vastuullisia ja todistettavissa. Suosituksilla ei myöskään voi korvata vaatimusta todistaa tuotteista esitetyt väitteet oikeiksi.

Itsesäätelyohjeissa korostetaan myös kosmetiikkateollisuuden sosiaalista vastuuta. Mainokset eivät saa muun muassa halventaa tai syrjiä kumpaakaan sukupuolta tai tiettyä etnistä ryhmää, eikä niissä saa käyttää hyväksi taikauskoa, pelottelua tai kokemattomuutta.

Ohjeen liitteenä on myös esimerkkejä harhaanjohtavasta markkinoinnista. Muun muassa irtoripsien käyttö ripsivärimainoksessa antaa kuluttajalle todennäköisesti tuotteesta väärän kuvan, jos samaa lopputulosta ei ole mahdollista saavuttaa pelkällä ripsivärillä. Silmänympärysvoiteen mainoksen mallilta voi puolestaan häivyttää ryppyjä vain sen verran, että lopputulos on sama kuin minkä voiteella saisi aikaan.

Viranomaiset ja mainostajat ovat ottaneet itsesäätelyohjeet yhteisymmärryksessä osaksi kansallista käytäntöä Kuluttajaviraston vuonna 2007 antamien kosmetiikan mainonnan pelisääntöjen rinnalle.

”Yhteisten kansainvälisten ohjeiden ansiosta yritysten on nyt entistä helpompi toimia vastuullisesti ja lisätä kuluttajien luottamusta mainontaan”, sanoo Kuluttaja-asiamies, Kuluttajaviraston ylijohtaja Päivi Hentunen.

”Mainostajan kannattaa muistaa, että kuluttajat eivät tutki mainoksia yksityiskohtaisesti, vaan katsovat mainoksen kokonaisvaikutelmaa. Jos pääviesti on harhaanjohtava, se ei korjaannu pikkuprintillä", toteaa Kuluttajaviraston johtaja Anja Peltonen.

"Itsesäätelyohjeet ovat selvä osoitus siitä, että kosmetiikka-ala on sitoutunut markkinoimaan tuotteitaan vastuullisesti. Euroopanlaajuisten ohjeiden hyväksyminen kansalliseksi käytännöksi selkeyttää markkinointia ja on tärkeä edistysaskel markkinoinnin itsesäätelyssä", toteaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

"Itsesäätelyohjeiden hyväksyminen osaksi kansallista käytäntöä on merkittävä asia alan toimijoille. Tämä helpottaa yrityksiä markkinoinnin suunnittelussa, koska ohjeistus kattaa koko Euroopan. Itsesäätelyohjeet auttavat yrityksiä myös vastaamaan EY:n kosmetiikka-asetuksen (1223/2009) vaatimuksiin markkinointiväittämistä. Ala on sitoutunut noudattamaan ohjeita sekä seuraamaan niiden
noudattamista. Teknokemian Yhdistys tiedottaa ohjeista aktiivisesti jäsenyrityksilleen", sanoo toimitusjohtaja Sari Karjomaa Teknokemian Yhdistyksestä.

Lisätietoja:

Lakimies
Katri Väänänen
Kuluttajavirasto
029 505 3192
katri.vaananen a kuluttajavirasto.fi

Asiantuntija
Eeva-Mari Karine
Teknokemian Yhdistys ry
09 1728 4336
eeva-mari.karine a teknokem.fi

Toimitusjohtaja
Ritva Hanski-Pitkäkoski
Mainostajien Liitto
040 508 0607
ritva.hanskipitkakoski a mainostajat.fi

Kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeet ja lisätietoa aiheesta:
Kosmetiikan markkinointiTakaisin
Kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeet
Kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeet
119 KB, päivitetty 5.2.2015