Vastuullista kauneutta ja puhtautta seitsemän vuosikymmentä

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 22.11.2012

Kosmetiikka- ja pesuainealan etuja on valvottu Suomessa aina 1940-luvun alun sota-ajoista asti. Tänä vuonna 70 vuotta täyttänyt Teknokemian Yhdistys tekee töitä vastuullisen kauneuden ja puhtauden puolesta, koska ihmisten arki olisi hyvin erilaista ilman pyykinpesuainetta, deodoranttia tai suihkusaippuaa. Teknokemian tuotteet parantavat käyttäjänsä hyvinvointia ja piristävät arkea!

Kosmetiikka- ja pesuainealan yritysten yhdistys perustettiin turvaamaan alan kotimaista tuotantoa epävarmoina sota- ja pulavuosina. Tuolloin saippuakin jouduttiin usein keittämään kodeissa itse.

Vuosikymmenten aikana kuluttajien saataville on tullut yhä tehokkaampia pesuaineita ja innovatiivisempaa kosmetiikkaa. Samaan aikaan Teknokemian Yhdistys on ollut mahdollistamassa arjen muutosta olemalla aktiivisesti mukana alan lainsäädäntötyössä, tiedotuksessa ja koulutuksessa.

Kosmetiikka ja pesuaineet ovat tärkeä osa yhteiskunnan yleistä keskustelua ja mielenkiinnon kohteet ovat vaihdelleet vuosien varrella. Lauantaitanssien yleisten meikkivinkkien sijaan nykyään annetaan kohdennetumpia vinkkejä erityyppisille naisille ja kosmetiikasta keskustellaan laajasti. Vastuullinen pyykinpesu ja siivoaminen kiinnostavat kuluttajia ja ammattikäyttäjiä. Teknokemian teollisuus tekee jatkuvaa työtä sen eteen, että kaikille kuluttajille on saatavilla sopivia ja vastuullisia tuotteita. Nykyään kansainvälisyys ja yhtenäinen EU-lainsäädäntö turvallisuusvaatimuksineen ovat tärkeässä roolissa.

Alan tuotteiden kysyntä on kasvanut tasaisesti vuosikymmenten ajan. Vuonna 2011 kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden, pesu- ja puhdistusaineiden sekä muiden teknokemian alan tuotteiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa oli 618 miljoonaa euroa, josta kosmetiikan osuus oli 66 %, kodin pesu- ja puhdistusaineiden 17 %, laitosten ja teollisuuden pesu- ja puhdistusaineiden 12 % sekä muiden teknokemian valmisteiden 6 %. Luvut perustuvat Teknokemian Yhdistys ry:n (TY) jäsenyritysten ilmoittamiin lukuihin, joiden arvoperustana on kotimaan myynti asiakkaalle ilman arvonlisäveroa. Teknokemian Yhdistyksen jäsenyritykset kattavat vuonna 2012 noin 90 % koko alan markkinoista.

Lisätietoja:
Teknokemian Yhdistys ry
Puh. (09) 172 841

Vuonna 1942 perustettu Teknokemiallisten Tehtaiden Yhdistys tunnetaan nykyään nimellä Teknokemian Yhdistys. Se on kosmetiikka- ja pesuainealan elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö ja se
edustaa vuonna 2012 jäsenyritystensä kautta noin 90 % alan markkinoista.

Lue lisää:
Teknokemian YhdistysTakaisin
Vastuullista kauneutta ja puhtautta seitsemän vuosikymmentä