Teknokemian Yhdistyksen tiedote parabeeneista

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 4.1.2011

Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS julkaisi joulukuussa 2010 mielipiteen kosmetiikassa säilöntäaineena käytetyistä parabeeneista.

Lausunnon mukaan parabeenien käyttö kosmetiikan säilöntäaineena on turvallista seuraavilla pitoisuusrajoilla:

  • Metyyliparabeeni (INCI ‐nimi:methylparaben): 0,4 %
  • Etyyliparabeeni (INCI ‐nimi: ethylparaben): 0,4 %
  • Propyyli‐ (INCI  ‐nimi: propylparaben) ja butyyliparabeeni (INCI  ‐nimi: butylparaben): 0,19 % sellaisenaan tai yhdisteessä


Metyyli‐ ja etyyliparabeenien pitoisuusrajat säilyivät ennallaan. Propyyli‐ ja butyyliparabeenin suurinta sallittua pitoisuutta laskettiin 0,4 %:ista 0,19 %:iin.

Kosmetiikkateollisuus tukee täysin tiedekomitean arviota. Propyyli‐ ja butyyliparabeenien suurin sallittu pitoisuus on linjassa sen kanssa, miten näitä aineita käytetään tällä hetkellä kosmetiikassa EU‐markkinoilla. Tiedekomitean mielipide on hyvä peruste kosmetiikkatuotteiden riskinarvioinnille, millä taataan kuluttajien terveydensuojelu.

Koko kosmetiikkalainsäädännön kulmakivi on, että tuotteiden on oltava turvallisia. Kosmetiikassa käytetään vain EY:n kosmetiikkadirektiiviin (N:o 76/768) listattuja hyväksyttyjä säilöntäaineita, joihin parabeenit kuuluvat. Kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi muun muassa hyväksyttyjen säilöntäaineiden listaa päivitetään jatkuvasti. Parabeenien pitoisuusrajojen tarkennus on viimeisin esimerkki päivityksestä.

Parabeenit ovat yleisiä säilöntäaineita monissa kuluttajatuotteissa, esimerkiksi elintarvikkeissa sekä kosmetiikka‐ ja hygieniatuotteissa. Säilöntäaineina parabeenit tehoavat laajasti pilaantumista aiheuttaviin mikrobeihin: ne torjuvat hyvin sekä homeita, hiivoja että bakteereja. Säilöntäaineita tarvitaan, koska kosmetiikkatuotteet tarjoavat hyvän kasvualustan mikrobeille ja pilaantuvat helposti. Pilaantunut tuote voi aiheuttaa terveysongelman tai ihoärsytysvaaran. Siksi säilöntäaineet ovat erityisen tarpeellisia kuluttajien suojelemiseksi pilaantumisen aiheuttamilta todellisilta ongelmilta.

Lisätietoja:
Teknokemian Yhdistys ry
Puh. (09) 172 841Takaisin