Huulipunien sisältämä lyijy

Huulipunien sisältämä lyijy

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 5.1.2011

Hiljattain tehdyssä tanskalaisessa tutkimuksessa laskettiin, kuinka tutkittuja huulipunia käyttämällä altistuu lyijylle. Tutkimuksen mukaan altistuminen on kuitenkin häviävän pientä, koska huulipunien sisältämät lyijymäärät ovat hyvin pieniä.

EY:n kosmetiikkadirektiivin (No 76/768) mukaan lyijyn käyttäminen kosmetiikan ainesosana on kielletty. EU:n jäsenvaltiot valvovat, että kosmetiikkatuotteet noudattavat direktiivin vaatimuksia. Tällä varmistetaan, että markkinoilla olevat direktiivin mukaiset kosmetiikkatuotteet ovat turvallisia.

Vaikka lyijyä tai sen johdannaisia ei käytetä kosmetiikan raaka‐aineina, on todettava, että lyijyä ei voida koskaan täysin välttää, koska sitä esiintyy kaikkialla luonnossa. Kuluttajat altistuvat päivittäin pienelle määrälle lyijyä syödessään, juodessaan vettä tai hengittäessään. Esimerkiksi ruoassa lyijyä esiintyy enemmän kuin huulipunissa.

Koska lyijyä esiintyy lähes kaikkialla luonnossa, on mahdollista, että myös kosmetiikkatuotteissa sitä tai sen johdannaisia on epäpuhtautena. Epäpuhtauksia kosmetiikkatuotteisiin voi tulla luonnosta, raaka‐aineista, valmistusprosessista tai varastoinnista. Kosmetiikka saa sisältää kiellettyjen aineiden epäpuhtauksia sellaisen määrän, jota ei voida hyvässä tuotantotavassa välttää edellyttäen kuitenkin ehdottomasti, että tuotteet ovat turvallisia. Valmistajat takaavat, että mahdolliset lyijyn epäpuhtaudet ovat hyvin pieniä ja että ne eivät aiheuta terveysvaaraa kuluttajille.

Esimerkkinä todettakoon, että kuluttajan, joka käyttää huulipunaa, mahdollisesti huulipunassa nielemän lyijyn
määrä on yli tuhat kertaa pienempi kuin mitä ihminen saa lyijyä juodessaan vettä tai ruoissa sallituista väriai‐
neista.

Huulipunan käyttäminen on turvallista. Kosmetiikkayritykset varmistavat jatkuvasti, että heidän käyttämänsä
raaka‐aineet ja valmistamansa tuotteet ovat turvallisia ja että ne noudattavat kosmetiikkadirektiivin tiukkoja
vaatimuksia.

Forbrugerkemi.dk: Artikkeli tutkimuksesta (tanskaksi)
Juomavesi ja lyijy (EU-lainsäädäntö)

Lisätietoja:
Teknokemian Yhdistys ry
Puh. (09) 172 841Takaisin