Käsihygieniaan panostetaan aiempaa enemmän

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry (info a kosmetiikkajahygienia.fi), 30.11.2020

Hygienian merkitys korostuu koronapandemiassa. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry ja eurooppalainen pesuainejärjestö A.I.S.E selvittivät hygieniatottumuksia Euroopassa ja Suomessa. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry järjestää tänään 30.11. paneelikeskustelun Suomalaisten hygieniatottumukset - teemmekö riittävästi?.

Luotamme, että hygieniataso julkisilla paikoilla on riittävä. Tavallisilla ihmisillä on kuitenkin myös tärkeä rooli riittävän hygieniatason[1] saavuttamisessa. Koronapandemian myötä hygienian merkitys on korostunut entisestään. Kosmetiikka- ja pesu- ja puhdistusainealan tuotteet edesauttavat hyvää hygieniaa ja terveyttä ja kuluttajat tunnustavat alan tuotteiden tärkeyden[2].

Selvitimme suomalaisten hygieniatottumuksia viikolla 47[3]. Selvityksen mukaan tavalliset ihmiset kiinnittävät erityisesti käsihygieniaan enemmän huomiota kuin ennen koronapandemiaa: 58 prosenttia on lisännyt käsienpesua. Lisäksi esimerkiksi 57 prosenttia pesee kädet aina kotiin tullessa ja 84 prosenttia aina vessassa käynnin jälkeen. Eurooppalainen pesuainejärjestö A.I.S.E.2 selvitti kesäkuussa 2020 vastaavia asioita. Tällöin suomalaisista esimerkiksi vain 60 prosenttia ilmoitti pesevänsä kädet aina vessassa käynnin jälkeen. Käsiä pesevien määrän kasvu voi olla seurausta muun muassa aiheen aktiivisesta viestinnästä, koska 59 prosenttia suomalaisista ilmoitti kyselyssä noudattavansa käsihygieniaan liittyviä ohjeistuksia.

Kuva aivastaminen2

Myös käsidesien käyttö on kasvanut koronan myötä. 68 prosenttia on lisännyt sen käyttöä julkisilla paikoilla liikkuessa. 17 prosenttia ilmoittaa lisänneensä käsidesien käyttöä myös kotona.

Puhtaalla kodilla ja kodin hyvillä hygieniakäytännöillä on suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin ja kuluttajat tunnustavat alan tuotteiden merkityksen terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Suomalaisille puhdas koti merkitsee ensisijaisesti viihtyvyyttä. Korona on lisännyt 19 prosentilla kotitöihin käytettyä aikaa. Ne, jotka ovat lisänneet kotitöiden määrää, käyttävät aiempaa enemmän aikaa pintojen sekä kylpy- ja wc-tilojen puhdistamiseen. 17 prosenttia ilmoittaa koronan vuoksi lisänneensä pintadesinfiointiaineiden käyttöä kotona. A.I.S.E.:n selvityksen mukaan Suomessa käytetään kuitenkin muuta Eurooppaa vähemmän desinfiointiaineita esimerkiksi lattioiden puhdistamiseen - Euroopassa 64 prosenttia sanoo käyttävänsä desinfiointiaineita aina kylpyhuoneen lattioiden pesuun, kun taas Suomessa vastaava luku on 14 prosenttia.

Päivän paneelissamme keskustelemme laajemmin suomalaisten hygieniakäytännöistä

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry järjestää tänään 30.11. paneelikeskustelun Suomalaisten hygieniatottumukset - teemmekö riittävästi?. Keskustelemme eri alojen asiantuntijoiden kanssa hygieniasta monesta eri näkökulmasta, koska koronavirusepidemia on nostanut hygienian valokeilaan ja siitä on tärkeä huolehtia niin julkisissa tiloissa kuin henkilökohtaisen hygienian saralla. Pandemian aikana tarvitsemme hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja sillä taataan riittävä hygieniataso poikkeustilanteessa. Mukana keskustelussa näkemyksiä ovat jakamassa: Hanna Korhonen (Sosiaali- ja terveysministeriö), Paula Haapasola (Tukes), Dinah Arifulla (THL), Leila Kakko (Tampereen ammattikorkeakoulu), Tiina Vyyryläinen (Kuluttajaliitto) ja Anne-Maarit Alho-Leino (Diversey Suomi Oy).

Mikäli haluat jälki-ilmoittautua iltapäivän (klo 13-16) paneeliimme, otathan yhteyttä satu.vanhanen (at) kosmetiikkajahygienia.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja kodin puhtaudesta ja hygieniasta cleanright.eu-sivustolta.

Lisätietoja Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n kuluttajatutkimuksen tuloksista:

Eeva-Mari Karine / Asiantuntija
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
eeva-mari.karine (at) kosmetiikkajahygienia.fi / 050 338 4236 


[1] Hygienialla tarkoitetaan käytäntöjä, joilla ylläpidetään tai edistetään hyvää terveyttä. Tähän kuuluvat ihmisten henkilökohtainen hygienia, kuten käsihygienia, sekä tilojen ja pintojen puhtaanapito, tarvittaessa myös desinfiointi tartuntaketjun katkaisemiseksi.

[2] Yleiseurooppalainen tutkimus toteutettiin helmikuussa 2020, josta osa uusittiin kesäkuussa 2020 tavoitteena arvioida koronaepidemian mahdollisia vaikutuksia puhtaus- ja hygieniakäytäntöihin. Siihen osallistui 4500 kuluttajaa 23 Euroopan maasta.

[3] Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry selvitti Hygienia -kyselyllä koronan vaikutusta suomalaisten hygieniakäytäntöihin. Tutkimus toteutettiin Bilendin toimesta viikolla 47 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Otos edustaa 18-75-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.Takaisin