Kosmetiikan markkinoinnin alan itsesäätelyohjeita päivitetty

Kosmetiikan markkinoinnin alan itsesäätelyohjeita päivitetty

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 16.9.2020

Kosmetiikka-alan eurooppalainen kattojärjestö Cosmetics Europe on päivittänyt vastuullisen kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeita. Ohjeet julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Päivitetyissä ohjeissa on huomioitu paremmin mm. digitaalisen markkinoinnin kehitys ja vaikutukset. 

Itsesäätelyohjeet toimivat alan yhteisenä perustana vastuulliselle mainonnalle ja markkinointiviestinnälle. Ohjeistuksen lähtökohtana kunnioitus ihmisarvoa ja kehonkuvaa kohtaan ja se täydentää kosmetiikan mainontaa koskevaa lainsäädäntöä. Niitä sovelletaan kaikkiin mainonnan välineisiin (painettu mainonta, tv, radio, verkko). 

Cosmetics Europen johtaja John Chaven mukaan ohjeet ovat tärkeä työkalu alalle. Niiden avulla ala pystyy jakamaan parhaita käytäntöjä ja osoittamaan vapaaehtoista sitoutumista vastuulliseen markkinointiin. Edistämällä vastuullista mainontaa ja markkinointiviestintää, parannamme kuluttajansuojaa ja kuluttajien luottamusta.

Digitaalisen markkinoinnin ja tekniikoiden kehityksen myötä ohjeissa korostetaan kuvien käytön rehellisyyttä markkinoinnissa. Mainonnassa käytettävien mallien kuvia ei saa muuttaa niin, että kuvat antaisivat epärealistisen ja harhaanjohtavan vaikutelman tuotteiden vaikutuksista. Ohjeissa annetaan myös suuntaviivoja vaikuttajamarkkinoinnin käytänteisiin. Kuluttajien pitää pystyä erottamaan mainonnasta vaikuttajien jakamat aidot, puolueettomat mielipiteet muusta markkinoinnista.

Itsesäätelyohjeissa huomioidaan myös, miten viestiä heikommassa asemassa oleville kuluttajille kuten lapsille ja nuorille kiinnittämällä huomioita erityisesti sosiaalisen median alustojen, älypuhelinsovellusten ja pelien väliseen mainontaan.

Ympäristöhyötyjen korostaminen mainonnassa on yksi itsesäätelyohjeiden avainalueista. Niihin liittyvän markkinointiviestinnän pitää olla sellaista, että kuluttajat voivat tehdä sen perusteella kestäviä valintoja. Ympäristöhyötyjen markkinoinnissa pitää kiinnittää huomiota erityisesti tuotteen yleiseen esittelyyn (esim. visuaalisuus, värit) sekä kuvien, symbolien ja logojen käyttöön. Ympäristöhyötyihin liittyvien väittämien pitää olla myös selkeitä, tarkkoja, relevantteja ja ne pitää pystyä todentamaan.  

Alan itsesäätelyohjeet on alun perin kehitetty yhteistyössä EASA:n (European Advertising Standards Alliance). EASA:n tehtävä on edistää vastuullista mainontaa tehokkaan itsesääntelyn avulla. Itsesäätelyohjeet ovat yhdenmukaiset kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjen kanssa. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry (ent. Teknokemian Yhdistys) edistää ohjeiden käyttöä Suomessa.

Lisää tietoa kosmetiikan mainonnan itsesäätelystä on saatavilla Cosmetics Europen verkkosivuilta.Takaisin