Ammattipuhtaus- ja hygieniateollisuudella tärkeä rooli koronaviruksen leviämisen torjunnassa

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 27.3.2020

Ammattipuhtaus- ja -hygienia-alan yrityksillä on kriittinen rooli koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemisessä. Teknokemian Yhdistyksen (TY) ja sen jäsenyritysten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa viruksen leviämisen kannalta välttämättömien pesu- ja puhdistus- sekä desinfiointiaineiden saatavuus terveydenhuollolle ja kuluttajille.

TY:n jäsenyritykset valmistavat ja maahantuovat moniin eri tarkoituksiin sopivia puhdistus-, hygienia- ja desinfiointiaineita. Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektorin valmistamat desinfiointiaineet[1] ovat avainasemassa viruksen leviämisen torjumisessa niin sairaaloissa, elintarviketeollisuudessa kuin muillakin keskeisillä aloilla. TY:n jäsenyritysten tuotteet on valmistettu noudattaen EU-lainsäädäntöä ja desinfiointiaineiden tehokkuusvaatimuksia.

Hygieniasta on tärkeä huolehtia myös kotona. Käsihygieniasta huolehtiminen on lisäksi ensiarvoisen tärkeää virusten leviämisen ehkäisemiseksi. Käsienpesussa kannattaa noudattaa WHO:n tai THL:n suosituksia: pese kädet perusteellisesti riittävän usein saippualla ja vedellä. Lisäksi käytä tarvittaessa alkoholipohjaista käsihuuhdetta.

Tuotteiden saatavuus varmistettava

Puhdistus-, hygienia- ja desinfiointiaineiden saatavuus on alan ensisijainen tavoite. Tämän varmistamiseksi olemme tiiviisti yhteydessä sekä EU:n että kansallisiin viranomaisiin. Nykyisessä kriisissä tietyistä raaka-aineista on pulaa, tehtaat saattavat toimia vajaamiehityksellä ja yrityksillä voi olla haasteita kuljetettaessa tarvikkeita ja tuotteita rajojen yli. Jotta näiden välttämättömien tuotteiden toimituksien jatkuvuus voidaan varmistaa, on välttämätöntä priorisoida raaka-aineiden ja pakkausten saatavuus, tehdä mahdollisia joustoja lainsäädäntöön sekä varmistaa tuotteiden ja raaka-aineiden vapaa liikkuvuus kaikkialle Eurooppaan.

Jäsenyrityksemme ovat haastavasta tilanteesta huolimatta vastanneet kysyntään parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta tuotteiden valmistus ja maahantuonti ovat mahdollisia myös jatkossa, jatkamme vuoropuhelua viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Ala tekee parhaansa, jotta se pystyy toimittamaan tehokkaita tuotteita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lisää tietoa koronaviruksesta:


[1] EU:n biosidiasetuksen mukaiset viruksiin tehoavat desinfiointiaineiden viralliset tuoteryhmät:

  • PT1 ihmisen hygienia
  • PT 2 valmisteet, joita käytetään sellaisille pinnoille, jotka eivät ole kosketuksissa elintarvikkeiden tai rehujen kanssa.
  • PT4 desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja.

 Takaisin

TY:n ammattipuhtaus- ja hygienia-alan jäsenyritykset:

Berner Oy
Oy Christeyns Nordic Ab
Diversey Suomi Oy
Oy Ecolab Ab
Estko Nordic Oy
Kemvit Oy
KiiltoClean Oy

Muut jäsenyrityksemme on listattu kotisivuillamme - mukana myös yrityksiä, jotka valmistavat mm. käsihuuhteita ja saippuaa kuluttajille.