Charter 2020+ Euroopan hygieniateollisuuden kestävyysohjelma

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 12.2.2020

”Charter for Sustainable Cleaning” on vuodesta 2005 toiminut pesu- ja puhdistusaineteollisuuden vapaaehtoishanke, jolla edistetään teollisuuden kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 

Charter 2020+ on päivitetty vastaamaan YK:n ja EU:n kestävän kehityksen prioriteetteja. Kestävyyttä tarkastellaan tieteellisesti koko elinkaarella. Mukana olevat yritykset sitoutuvat tiukentamaan jatkuvasti tavoitteitaan. Yritysten vaatimustenmukaisuuden arvioivat riippumattomat toimijat. Yritykset raportoivat vuosittain tuloksensa määriteltyjen indikaattoreiden mukaisesti. Seurattavia indikaattoreita ovat mm. hiilidioksidipäästöt, veden käyttö ja pakkausten kierrätettävyys. Saavutettuja tavoitteita voi seurata hankeen Euroopan laajuisesta vuosiraportoinnista. 

Hankkeella on jo saavutettu merkittäviä tuloksia. Muun muassa hiilidioksidipäästöt tuotantotonnia kohden ovat vähentyneet vuodesta 2005 40 prosenttia. 

Hankkeessa mukana olevat yritykset tunnistaa pesu- ja puhdistusainepakkauksissa olevista logoista. Kuluttajainformaatiota pesu- ja puhdistusaineiden kestävästä käytöstä saa myös cleanright.eu -verkkosivuilta. Charter -ohjelma kattaa tällä hetkellä noin 85 prosenttia alan markkinoista.

Finnish Charter2020 Prod-01


Euroopan pesu- ja puhdistusaineteollisuusjärjestö A.I.S.E. järjesti 12.2.2020 ensimmäisen Charter symposiumin, jossa alan vastuullisuushanketta esiteltiin sidosryhmille. Markkinoille on hiljattain saatettu ensimmäiset tuotteet, jotka ovat uudistetun kriteeristön mukaisia ja joissa on ohjelman mukaiset logot.  

Lue lisää:Takaisin