Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori edesauttaa yleistä hyvinvointia

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 27.3.2019

Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektorilla on tärkeä rooli jokaisen suomalaisen elämässä. Sektori varmistaa puhtauden ja hygienian koko yhteiskunnassa niin sairaaloissa kuin kouluissa tai vaikkapa julkisessa liikenteessä. Ala vaikuttaa merkittävästi kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

PCH industrial cleaning (002)

Puhtaus tuo mielenrauhaa

Euroopan pesu- ja puhdistusaineteollisuus[1] selvitti vuonna 2017 eurooppalaisien kuluttajien näkemyksiä puhtaudesta. Tulokset osoittavat, että julkisten tilojen puhtaudella on suuri merkitys eurooppalaisille ja odotukset eri tilojen puhtaudelle ja hygienialle ovat korkeat:

  • 71 %:a kansalaisista on sitä mieltä, ettei koulujen ja ruuan tuotantolaitosten hygieniasta saa tinkiä.
  • 94 %:a kokee, että ravintoloissa lautasten puhtaus on yhtä tärkeää kuin ruuan laatu.
  • 77 %:a haluaa julkisten kulkuneuvojen olevan puhtaita ja hygieenisiä. 59 %:a pitää niiden puhtautta itsestäänselvyytenä.

Sektori tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja

Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori pystyy tarjoamaan innovatiivisia puhtaus- ja hygieniaratkaisuja eri tiloihin ja tarpeisiin. Ala panostaa erityisesti tuote- ja työntekijöiden turvallisuuteen sekä koulutukseen ja palveluun. Lisäksi sen tuotteet ovat avainasemassa osa julkisten tilojen hygieniatason saavuttamisessa.

Esimerkiksi elintarviketurvallisuudessa ammattipuhtaus- ja -hygieniatuotteilla on tärkeä rooli koko tuotantoketjussa. Tuotteet ovat mukana aina ruuan alkutuotannosta lopputuotteen valmistukseen. Käytettävien välineiden ja tilojen tulee olla hygieenisiä, jotta varmistutaan lopputuotteen turvallisuudesta – haluammehan varmistua, että esimerkiksi maito, jota annamme lapsillemme, on hygieenistä. Alan tuotteet varmistavat myös kouluruokaloiden ja astioiden puhtauden.  

Terveydenhuolto on sektori, jossa puhtaus- ja hygieniatason täytyy olla äärimmäisen korkea. Muun muassa sairaaloilla, vanhainkodeilla ja teho-osastoilla on erityisvaatimuksia. Esimerkiksi riittävä käsien, leikkausvälineiden ja pintojen desinfiointi näissä paikoissa on ehdottoman tärkeää. Desinfiointi on tarpeellista, koska joka hetki maailmanlaajuisesti yli miljoona ihmistä kärsii sairaalainfektioista. Vakavia sairauksia aiheuttavat mikrobit näkyvät arjessamme ainoastaan, jos riittävästä hygieniasta ei ole huolehdittu. Riittävällä hygieniatasolla pystytään vaikuttamaan, ettei esimerkiksi aspergillus -homesieni leviä sairaaloissa ja aiheuta vakavia, jopa kuolemaan johtavia infektioita.

Ala tekee aktiivisesti yhteistyötä asiakkaidensa kanssa löytääkseen kuhunkin kohteeseen toimivan puhtaus- ja hygieniaratkaisun.

Ammattipuhtaus- ja -hygieniamarkkinat Suomessa

Teknokemian Yhdistyksen jäsenyrityksiltään keräämien tietojen mukaan alan markkinat ovat vakiintuneet ja ne ovat vuositasolla noin 70 miljoonaa euroa. Tuotteiden volyymi on kuitenkin laskenut viime vuosien aikana, koska tuotteet ovat aiempaa tiivistetympiä ja tehokkaampia sekä niiden annostelumenetelmät kehittyneet.


[1] A.I.S.E. PAN-EUROPEAN CONSUMER HABITS SURVEY 2017 PERCEPTIONS OF CLEANLINESS AND HYGIENE – CLEANING HABITS, SUSTAINABILITY AND SAFETY

Kuva: A.I.S.E.Takaisin